donderdag 12 februari 2015

Nederland haalt energiedoelstellingen 2020 nét niet

De energiedoelstellingen die in het energieakkoord zijn gesteld voor 2020 gaan we niet halen. Nederland blijft achter op de geplande doelen. Dit blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2014 (NEV). Toch toont het onderzoek ook positieve uitkomsten.

Het energieakkoord werd in september 2013 ondertekend door 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. In 2020 moet 14 procent van het energieverbruik in ons land uit hernieuwbare bronnen komen. Dat percentage blijft volgens de NEV steken op maximaal 13 procent.

Duurzame energie in de lift

Momenteel komt zo’n 4,5 procent van al onze energie uit hernieuwbare bronnen. Tot 2017 groeit dit tot gemiddeld 6 procent. En dat is te weinig om de doelstellingen te halen. Er is echter ook goed nieuws. De klimaatdoelstelling van 12 procent minder broeikasgassen in 2020 dan in 2013 gaan we halen. Dat komt voornamelijk omdat het totale energie- en gasgebruik van Nederland af zal nemen tot 2020.

De Nationale Energieverkenning laat meer mooie geluiden horen. De Nederlandse energiehuishouding blijkt namelijk flink in beweging te zijn. Zo groeit het totale energieverbruik niet mee met de economie, maar blijft het de komende jaren ongeveer gelijk. De inzet van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windenergie, nam wél toe. Deze steeg van 1,4 procent in 2000 naar 4,5 procent in 2013. Als de lijn doorzet zal dit stijgen naar ongeveer 12,4 procent in 2020. 

Hoge energieprijzen, lage energierekening

Ook voor de Nederlandse huishoudens is er een lichtpuntje. Eerdergenoemde  ontwikkelingen leiden namelijk tot een lagere energierekening. Hoewel de energieprijzen zullen stijgen, kan onze energierekening in 2020 gemiddeld zo’n 40 á 50 euro lager uitvallen. Met name het afnemende verbruik en het zelf opwekken van zonnestroom dragen daar aan bij.

Bron: energieakkoordser.nl