Overig: Wat is programmaverantwoordelijkheid?

Programmaverantwoordelijkheid verwijst naar de verantwoordelijkheid van elke aangeslotene (energieleverancier, netbeheerder) om de dagelijkse productie, het transport en het verbruik van elektriciteit te plannen.

Programmaverantwoordelijkheid voor optimale afstemming

Dit houdt in dat de programmaverantwoordelijke de vraag naar en het aanbod van stroom optimaal probeert af te stemmen op het te verwachten verbruik van de klanten van een bepaalde leverancier. De programmaverantwoordelijke draagt er dus zorg voor dat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op ieder moment van de dag zo gebalanceerd mogelijk is, zodat er geen onder- of overbelasting van het net ontstaat.