Wat kan ik doen als ik een probleem heb met mijn netbeheerder?

Als u een probleem heeft met uw netbeheerder en u komt er samen niet uit dan kunt u de Geschillencommissie Energie en Water of het ACM (Autoriteit Consument & Markt) vragen om hulp.

U kunt bij deze instanties alleen hulp verwachten indien uw klachten gaan over tarieven, uw aansluiting op het net of over onjuiste informatie dat u heeft gekregen van uw netbeheerder.

Naar de ACM
Gaat u met uw klacht naar de ACM? Op de website van ACM vindt u een aanvraagformulier.
    •    Aanvraagformulier op de website van de ACM

Vul dit formulier in en stuur het op naar het volgende adres:

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
T.a.v. de coördinator geschillenbeslechting

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Naar De Geschillencommissie
Wilt u uw klacht melden bij De Geschillencommissie? Dat kan per post en via de website van De Geschillencommissie.
    •    Website van De Geschillencommissie

Een brief aan De Geschillencommissie
Stuurt u uw klacht liever in een brief naar De Geschillencommissie? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.
    •    Voorbeeldbrief - Brief aan de Geschillencommissie Energie en water

Stuur uw brief naar:
Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600

2509 LP Den Haag

(T) 070 - 310 53 10

(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter
U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit veel tijd en geld kost.
Bron: ConsuWijzer