Tarieven: Wanneer geldt het dal- en normaaltarief?

Daltarief

In het grootste deel van Nederland vinden de daluren plaats van 23:00 tot 7:00 uur. In Noord-Brabant en Limburg is dit echter net iets anders, daar beginnen de daluren al vanaf 21:00 en duren tot 7:00 uur. Tijdens deze uren betaal je dus het daltarief. Verder geldt in heel Nederland het daltarief voor alle uren in het weekend, op Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag. 

Normaaltarief

Alle overige uren en dagen gelden de piekuren. Tijdens de piekuren betaal je het normaaltarief. Normaal- en daltarieven gaan soms ook onder de noemer hoog- en laagtarieven of piek- en daltarieven.