Wie houdt toezicht op stadsverwarming?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vanaf 1 januari 2014 toezicht op stadsverwarming en blokverwarming. De ACM stelt jaarlijks de maximumprijs voor warmtelevering vast en houdt toezicht op de levering van warmte. Dit is geregeld in de Warmtewet.