9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

100 milieumaatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Nederland

De luchtkwaliteit in Nederland moet beter. Het liefst “op de kortst mogelijke termijn”, aldus staatsecretaris Stientje van Veldhoven. Om de kwaliteit van onze lucht snel te verbeteren én om tegemoet te komen aan de Europese normen komt Van Veldhoven met een pakket van zo’n 100 maatregelen.

Lucht moet schoon zijn. Of op zijn minst schoner dan dat deze nu is boven ons land. Staatsecretaris Van Veldhoven schreef deze week een brief aan de Tweede kamer waarin zij haar plannen meedeelt. Daarin noemt zij zo’n 100 milieumaatregelen die de kwaliteitsverbetering mogelijk moeten maken. 

Pakket van maatregelen


Het pakket aan maatregelen is breed en divers. Van meer investeringen laadpalen voor elektrische auto’s tot het verlagen van parkeertarieven voor schonere auto’s. Ook wordt er scherper gekeken naar bijvoorbeeld kruispunten op plekken waar de uitstoot van stikstofdioxide hoger is dan de norm. 
 

Schonere lucht begint lokaal

Het Rijk werkt samen met provincies en gemeenten aan de verbetering van luchtkwaliteit. Dat doen zij binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze samenwerkingsvorm maakt het onder meer mogelijk om maatregelen lokaal in te voeren en de ervaringen vervolgens met elkaar te delen.

Veel maatregelen uit het ‘pakket van Van Veldhoven’ hebben dan ook een lokale focus. Zo wordt er in Den Bosch een 30-kilometerzone ingesteld en in Amsterdam zijn plannen om elektrische taxi’s in te zetten op en rond het drukke Leidseplein. Daarmee komt er een eind aan ronkende, vervuilende motoren en wordt er een begin gemaakt met het ‘opfrissen’ van de binnenstad.

Gezonde lucht is van levensbelang”

Goed nieuws is dat op veel plaatsen in Nederland de Europese normen al worden gehaald. Maar er zijn nog altijd zo’n 150 plekken in ons land waar de luchtkwaliteit ver onder de norm liggen. En daarmee zijn deze locaties ‘ongezond’ te noemen. Het zijn vooral drukke binnensteden en grote veehouderijen waar fijnstof en stikstofdioxide de boosdoeners zijn.  

Mede hierom komt staatssecretaris Van Veldhoven verderop in dit jaar met het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Het plan is bedoeld om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. “We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en de knelpunten uit de wereld te helpen”, zo zegt Van Veldhoven. “Gezonde lucht is van levensbelang.”

 

Bespaar
ca €650 per jaar