dinsdag 29 oktober 2019

8 provincies slaan handen ineen voor duurzame energiecontracten

Acht provincies maken samen duurzame toekomstplannen. Op 31 oktober zetten zij hun handtekeningen onder nieuwe, duurzame energiecontracten; 100% duurzame energie. Het is het eerste collectief op deze manier. En daarmee zetten de provincies een grote stap richting de afspraken uit het klimaatakkoord. 

De provincies weten elkaar al jaren te vinden, want voorheen namen zij energie af op een enigszins gelijke manier: zij verkregen hun energie via een centraal inkoopcontract geregeld door het Rijk. Door een wijziging in de aanbestedingswet is niet meer het Rijk verantwoordelijk, maar zijn dat de provincies zelf.

Afspraken met energieleveranciers

Provincies zijn nu dus de inkopers van energie. Dat was voor acht provincies reden om elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan. Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland bundelen de krachten om gunstige afspraken te maken met energieleveranciers. Daarbij staat voorop dat de provincies alleen nog maar duurzaam opgewekte energie afnemen. 

Grote bijdrage aan energietransitie 

Door op deze manier in te kopen - gezamenlijk - dragen de provincies stevig bij aan de energietransitie. Want kiezen voor 100% duurzame energie betekent 0% inzet van fossiele brandstoffen. En dát op provincieniveau betekent een grote groene stap vooruit.

Vanaf 1 januari 2020 krijgen 8 provincies duurzame elektriciteit, 7 andere provincies zullen alleen nog groen gas gaan gebruiken. Hiermee zijn al deze provincies voorbereid op en flexibel in de energietransitie. En leggen zij een mooie basis het energieverbruik in de toekomst verder terug te dringen. 

Nóg duurzamer en slimmer

Een mooie eerste stap dus, deze collectieve inkoop van duurzaam opgewekte energie. Maar de provincies hebben nog grotere groene ambities. De contracten die zij op 31 oktober ondertekenen zijn voor 5 jaar. Daarna willen de provincies nóg duurzamere en slimmere contracten. Ook houden zij nauw contact om te leren van elkaar opgedane duurzame kennis.