donderdag 22 mei 2014

Aandeel duurzame energie in Nederland gelijk gebleven

Het aandeel duurzame energie is vorig jaar tot stilstand gekomen. Volgens het CBS is slechts 4,5 procent van het totale energieverbruik 'groen'. In 2012 was dit percentage precies hetzelfde. 

Minder biomassa 

Volgens het CBS komt de stilstand vooral doordat er minder biomassa wordt meegestookt in elektriciteitscentrales. De reden hiervan is dat de subsidie hiervoor in 2013 is verlaagd en daardoor minder aantrekkelijk is. Het verbruik van windenergie nam juist toe door het bijplaatsen van nieuwe windmolens. Deze toename was echter niet genoeg om de daling van het meestoken te compenseren. 

Europese norm van 14%

Het kabinet heeft afspraken gemaakt dat Nederland in het jaar 2020 zal voldoen aan de Europese norm van 14% duurzame energie. Volgens het energieakkoord moet dit percentage drie jaar later  zelfs op 16 liggen. Er is dus nog een lange weg te gaan. 

Aantrekkelijke subsidieregeling 

Al eerder constateerde het CBS dat het verbruik van groene energie uit wind, waterkracht, zon en biomassa, in ons land relatief gezien nauwelijks toenam. Maar tussen 2003 en 2009 groeide het verbruik van deze duurzame alternatieven nog wel, met 0,4 procent per jaar zat er een veelbelovende stijging in. Verklaringen hiervoor waren de aantrekkelijke subsidieregeling voor groene stroom en de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor de sector vervoer. 

Zelf groene stroom afnemen

Toch stellen we duurzaamheid steeds meer als randvoorwaarde voor een leefbare toekomst van onze planeet. Fossiele brandstoffen zijn erg slecht voor ons milieu en dragen bij aan het broeikaseffect. Al bijna 3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben groene stroom en ook u kunt meedragen aan een schoner milieu zonder dat u hiervoor veel moeite hoeft te doen.  

Op Energievergelijker.nl vindt u gegarandeerd de laagste energieprijzen van groene stroom en gas voor uw adres. Wij vergelijken voor u alle energieleveranciers in Nederland, voor een compleet overzicht van alle energieprijzen.