woensdag 15 november 2017

ACM maakt werk van onduidelijke energiefactuur

Een helder energierekening, daar gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich voor inzetten. De consument heeft recht op een energierekening die hij kan begrijpen én kan controleren, zo vindt de onafhankelijke publieke toezichthouder.

De ACM gaat de onhelderheid van energierekeningen aanpakken. Zij willen dat de rekeningen van energiebedrijven controleerbaar en begrijpelijk zijn voor de afnemers van hun producten, de consument. De facturen van energiebedrijven verschillen te sterk op deze punten en dat moet volgens de ACM verandering in komen. 

Energierekeningen onder de loep

De ACM toetste de energierekeningen van 40 energiebedrijven. Van deze rekeningen waren er 16 helder en duidelijk op de peildatum van 1 juli 2017. Voor 21 bedrijven is er werk aan de winkel, zij hebben grote stappen te zetten op het gebied van helderheid en begrijpelijkheid. Er waren 3 bedrijven die dusdanig slechte facturen sturen dat de ACM een last onder dwangsom heeft aangekondigd. 

De energiebedrijven wisten al dat zij hun manier van factureren onder de loep moesten nemen. De ACM stelde afgelopen jaar al vast dat de controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de energierekening sterk te wensen overliet. “Het kan beter en het moet beter”, zo vertelt Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM. “We gaven de energiebedrijven destijds tot 1 juli 2017 de tijd om met aanpassingen en verbeteringen te komen. We hebben onderzocht of zij zich aan de deadline hebben gehouden. In veel gevallen blijkt dit helaas niet zo te zijn.” 

Inzicht in energieaanbod, -contract én rekening

De ACM controleerde of de energierekeningen begrijpelijk zijn voor consumenten. Er werd vooral gekeken naar de opzet en of deze makkelijk te vergelijken is met de gegevens en afspraken die in het eerder overeengekomen energiecontract staan. Ook werd er scherp gekeken of er duidelijke informatie over prijswijzigingen word gegeven.  

“Een groot deel van de consumenten, bijna 50 procent, kijkt serieus naar zijn energierekening”, vult van Buchem aan. “Wij vinden het belangrijk - en het zou vanzelfsprekend moeten zijn - dat je als consument alles kunt nalopen: van aanbod naar contract naar rekening. Transparant, controleerbaar en begrijpelijk. Alleen op die manier kun je nagaan of dat wat je hebt afgesproken met de energieleverancier ook werkelijk wordt geleverd en nagekomen. Ook tegen de overeengekomen prijzen.”