vrijdag 3 januari 2014

Arme landen investeren aanzienlijk in duurzame energie

Ontwikkelingslanden halen de rijkere landen steeds verder in als het gaat om het investeren in duurzame energie. De ontwikkelingslanden investeerden vorig jaar 112 miljard dollar in duurzame energie, bijna de helft van het totale wereldwijde bedrag. 

De balans tussen de rijke en arme landen is nog nooit zo in evenwicht geweest. Europa en de Verenigde Staten hielden in 2012 de hand op de knip, terwijl in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika flink geïnvesteerd werd. In 2007 investeerden de rijke landen nog 2,5 keer zoveel in duurzame energie als arme landen. In 2012 is dat verschil nog maar 15 procent in het voordeel van de rijke landen.

Wereldwijde groei
Het gebruik van duurzame energie blijft groeien. In 2012 werd 19 procent van de wereldwijde energie duurzaam opgewekt. Dat is 8,5 procent meer dan in het jaar ervoor. 

Zonne- en windenergie
In zonne-energie wordt wereldwijd het meest geïnvesteerd (57 procent). In bijna elk land nam het gebruik van zonne-energie toe in 2012, onder andere omdat de prijs van zonnepanelen flink daalde. Dat geldt ook voor windturbines. De windsector groeide in 2012 wereldwijd met 19 procent.

Zelf energie besparen 
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw huidige energieprijzen? U kunt eenvoudig energie vergelijken en direct overstappen met behulp van onze Energievergelijker.