dinsdag 17 december 2019

Burgers wekken 70 procent meer duurzame energie op in 2019

Dit jaar werd er door collectieve burgerinitiatieven maar liefst 70 procent meer duurzame energie opgewekt. Zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van Stichting HIER. Het aantal initiatieven nam in de loop van het jaar flink toe, vooral op het gebied van duurzaam opgewekte warmte. 

Elk jaar maakt Stichting HIER, het kennisplatform voor lokale initiatieven voor duurzame energie, de ‘duurzaamheidsbalans' op. De jaarlijkse monitor laat een flinke groei zien in het aantal duurzame initiatieven. Het aantal burgercollectieven in Nederland nam in 2019 toe van 69 naar 582. Inmiddels nemen zo’n 85.000 Nederlanders deel aan deze lokale energiecoöperaties. 

Toegankelijke manier van verduurzamen

Een burgercoöperatie, burgercollectief of energiecoöperatie is precies wat de naam doet vermoeden: een bundeling van lokale burgers of bedrijven die samen eigenaar zijn van een windpark of zonnepark.

Deelnemen aan zo’n collectief kan al door middel van een kleine bijdrage, waardoor het voor een grote groep een toegankelijke manier van verduurzamen is. Elke deelnemer krijgt rendement op de eigen inleg. Bovendien maken de deelnemers veelal zelf gebruik van de opgewekte energie.


En er wordt op deze manier nogal wat duurzame energie opgewekt: het totaal is op dit moment goed voor ongeveer 235.000 huishoudens. Van alle collectief opgewekte duurzame energie bestaat 119 megawatt uit zonvermogen en 193 megawatt uit windenergie. 

Burger loopt warm voor warmte

Wind- en zonneparken zijn bijzonder populair bij de collectieve burgerinitiatieven. Dit jaar zijn echter vooral lokale warmteprojecten in opkomst. In 2018 zagen 17 van deze initiatieven het licht, in 2019 waren dat er al 37. Hierbij betreft het voornamelijk onderzoeken naar de haalbaarheid van alternatieven voor aardgas in de wijk. Burgers starten het veelal op in samenwerking met de lokale gemeente of het waterschap.

Bijzonder is om te zien wat er zoal wordt onderzocht als mogelijk duurzaam alternatief. “De collectieven zijn ronduit creatief”, vertelt Stichting HIER Opgewekt. “We horen en lezen lokale verhalen over warmte uit oppervlakte-, riool- en afvalwater, restwarmte van lokale bedrijven, groen gas uit gft-afval en combinaties met groene stroom van zeewind.”

Ook voor 2020 wordt een verdere toename van het aantal duurzame collectieve burgerinitiatieven verwacht. Bij Energievergelijker kijken we nu al uit naar alle duurzame creativiteit en vernieuwing!