woensdag 14 februari 2018

Doelen Energieakkoord toch binnen bereik

De doelen van het Energieakkoord blijken nu tóch binnen bereik te komen. Nieuwe, extra maatregelen die het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijk organisaties hebben afgesproken, maken de duurzame afspraken haalbaar.

De nieuwe maatregelen maken het mogelijk om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid  te kunnen halen. Dit vraagt echter wél om inzet van alle betrokken partijen. Zet iedereen zich maximaal in dan kunnen we de gemaakte afspraak uit het Energieakkoord zelfs al voor 2023 behalen.  

Bouwen aan duurzame plannen

Het positieve nieuws staat in de Uitvoeringsagenda 2018 van de Borgingscommissie die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat deze week naar de Tweede Kamer stuurde. “De doelen van het Energieakkoord zijn hiermee weer binnen bereik, daar ben ik heel blij mee. Daarnaast móeten we ook, want alleen als we deze doelen bereiken, kunnen we verder bouwen aan de duurzame plannen uit het Klimaatakkoord. Dat vraagt écht ieders inzet, want het wordt een zware taak.”

Actiever samenwerken

De vooruitzichten zijn ronduit gunstig. Voorspelt wordt namelijk dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 tot 17,3 procent zal toenemen. Het doel is 16 procent, dus daar komen we ruim aan tegemoet. Echter, in 2020 moeten we al 14 procent zitten en op dat streven blijven we achter. 

Om dit streven alsnog te behalen moet er in 2020  zo’n 6.000 MW wind op land worden gerealiseerd. De betrokken partijen hebben nu afgesproken nog actiever te gaan samenwerken om zo concrete projecten op het gebied van windenergie sneller en onbelemmerd te realiseren. De Borgingscommissie gaat hier de komende jaren scherp op toezien. 

Meer maatregelen, meer werkgelegenheid

Naast afspraken omtrent de opwekking van windenergie zijn er meer extra maatregelen vastgelegd. Zo is er afgesproken om energie te besparen in maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen en schoolgebouwen. Daarnaast worden er op dit moment maatregelen ontwikkeld om ook de glastuinbouw extra te laten besparen op energie. 

De nieuwe maatregelen hebben ook een positieve invloed op de werkgelegenheid. Er zullen nieuwe banen ontstaan, waarbij de uitdaging vooral zal zijn om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Denk bijvoorbeeld aan installateurs om kleinschalige hernieuwbare warmte-opties te kunnen plaatsen. Om straks voldoende goed geschoolde mensen wordt er flink aandacht besteed aan de ontwikkeling van scholing en opleidingsprogramma’s.