9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Elektriciteitsprijzen met 20 procent gedaald: consument profiteert

De elektriciteitsprijzen dalen flink. Lag de gemiddelde jaarprijs in 2013 nog op 52 euro, in 2014 kwam de prijs uit op 41 euro. De daling, van 20 procent, heeft verschillende oorzaken, aldus hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Dat de prijzen op de Nederlandse markt zo aanzienlijk daalden heeft uiteenlopende oorzaken. De gasprijs lag gemiddeld lager, er zijn drie nieuwe kolencentrales bijgekomen, er werden een aantal gasgestookte centrales uit productie genomen en er vond grootschalige import plaats van goedkopere elektriciteit uit Noorwegen en Duitsland.

Elektriciteit van over de grens

Dit laatste is mogelijk door de goede verbindingen die Nederland heeft met omringende landen, zoals met Duitsland, België en Frankrijk. De elektriciteitsverbindingen die ons land heeft - over land en over zee - behoren tot de beste verbindingen ter wereld. Bovendien kruipen de marktprijzen tussen Nederland en Duitsland steeds dichter naar elkaar toe. Waren de marktprijzen in 2013 nog in 19 procent van de tijd gelijk aan elkaar, in 2014 is dat gegroeid naar bijna 30 procent.

Die verbindingen met andere landen zijn bovendien noodzakelijk voor wat betreft de continuïteit in de beschikbaarheid van onze energie. Door de sterke groei van duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie vraagt om meer flexibliteit, met name vanwege het fluctuerend aanbod. Er moeten immers mogelijkheden zijn om elektriciteit ergens anders vandaan te halen als er even geen of minder zonne- of windenergie is.

Verbindingen goed benut: consument profiteert

TenneT zorgt al jaren voor een naadloze integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. En dat betaalt zich stevig uit. De zeekabel tussen Nederland en Noorwegen bijvoorbeeld, NorNed, wordt voor bijna 100 procent benut voor import van goedkopere stroom uit Noorwegen. Hetzelfde geldt voor de drie verbindingen die ons land met Duitsland heeft. Andersom werkt het ook goed: de zeekabel tussen Nederland en Groot-Brittanië gebruiken we voornamelijk voor export.

De komende tijd zal TenneT samen met een groot aantal Europese netbeheerders de markt verder optimaliseren. Daarbij zal voornamelijk de stroomtransportcapaciteit - de hoeveelheid te verplaatsen stroom - worden verhoogd. De ACM, die de plannen afgelopen week goedkeurde, berekende het voordeel voor de Nederlandse samenleving nu al op zo’n 80 miljoen euro per jaar. Over besparen gesproken...

 

Bron: TenneT, ACM

 

 

 

 

Bespaar
ca €650 per jaar