9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Energie besparen op bedrijventerreinen: collectieve aanpak groot succes

Energie besparen staat bij bedrijven hoog op de prioriteitenlijst. Omdat zij zelf willen besparen én omdat de overheid het verplicht. Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Een collectieve aanpak blijkt het best te werken en de hoogste besparingen op te leveren.

Een gezamenlijke aanpak lijkt de doeltreffendste manier om energieverbruik te verminderen en besparingen te verhogen. Dat bewijzen ondernemers op inmiddels tientallen bedrijventerreinen in Nederland. Zij besparen collectief op verbruik en inkoop van energie. Op deze manier kunnen bedrijven in gezamenlijkheid aan hun verplichtingen.

Collectief energie besparen

Op verschillende terreinen in het land wordt flink bespaart in collectieve vorm. Zo ook op meerdere bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland. Hier slaan honderden bedrijven van de Energie-Coöperatie West-Friesland de handen ineen.

Met elkaar treffen de bedrijven besparende maatregelen en kopen zij als collectief energie in. Met name dat laatste levert direct een grote besparing op: maar liefst 14 % ten opzichte van individuele inkoop. De gezamenlijke aanpak heeft meer voordelen. Zo maakt de schaalgrootte het mogelijk om eenvoudiger externe financiering te verkrijgen voor aanvullende besparende maatregelen zoals zonnepanelen.

Energie besparen. Het kan én het moet

Bedrijventerreinen worden in rap tempo duurzamer en energiezuiniger. Veel ondernemers maken actief plannen om hun energiehuishouding in banen te leiden, aldus de resultaten van een enquête die RVO.nl en Stichting Clok lieten uitvoeren. Bij de ondervraagden - zoals parkmanagers en ondernemersverenigingen - speelt echter wel een grote vraag naar meer informatie. Zo worden zij graag op weg geholpen in collectieve verduurzaming. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de verplichtingen rondom energiebesparing.

Het vrijblijvende karakter van energiebesparing is al een tijdje verdwenen. Inmiddels heeft iedereen een verantwoordelijkheid en elk bedrijf zo zijn verplichtingen. Die verplichtingen Het zijn een van de eerste stappen richting een CO2-neutrale, duurzamen energiehuishouding, zonder gebruik te maken van aardgas en olie.

Op1 juli 2019 verandert de Wet milieubeheer waarin de verplichtingen staan beschreven. Vanaf dat moment moet elk bedrijf zelf toelichten hoe het de wettelijke eisen voor energiebesparing invult binnen de organisatie. Hiermee hebben bedrijven wettelijk een informatieplicht. Bedoeling van de overheid is hiermee de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls te geven.

Bespaar
ca €650 per jaar