woensdag 16 december 2015

Energiebesparing voor bedrijven nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De verplichting geldt al sinds 2008 en staat beschreven in het Activiteitenbesluit van de Rijksoverheid. Dankzij recent verschenen lijsten met erkende maatregelen is het voor bedrijven en instellingen makkelijker geworden om stappen te nemen en energie te besparen.

Op 1 december 2015 traden er een aantal wijzigingen in het Activiteitenbesluit in werking. Dit mede naar aanleiding van het Energieakkoord. Om de besparingsplicht te verduidelijken en om het bedrijfsleven een handje te helpen, werden - ook op 1 december - de zogeheten erkende maatregelenlijsten gelanceerd. 

Gemakkelijk hulpmiddel

Op de lijsten staan maatregelen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend, zoals dubbel glas, hr-ketels en energiezuinige verlichting. De lijsten bevatten bovendien veel informatie uit de eigen branche over interessante en vooral rendabele investeringen in energiebesparing. 

De erkende maatregelenlijsten zijn een gemakkelijk hulpmiddel. De hierop beschreven voorbeelden leveren zoals gezegd de nodige besparingen op, maar helpen bedrijven tevens te voldoen aan de wettelijke energiebesparingverplichting. Deze eis geldt overigens voor middelgrote energieverbruikers (tot 50.000 tot 200.000 kWh per jaar) en voor grootverbruikers van energie (vanaf 200.000 kWh per jaar). 

Energie besparen per branche

Voor zeven bedrijfstakken werden op 1 december de eerste lijsten geïntroduceerd; de metaalsector, kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen, rubber- en kunststofindustrie, datacenters en de autoschadeherstelsector. In de loop van 2016 zal de tweede groep lijsten worden vrijgegeven. Dit zijn lijsten voor onder andere de agrarische sector, horeca en detailhandel.

Wilt u meer weten over de erkende maatregelenlijsten? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van overheid.nl.

 

Bron: rijksoverheid.nl, overheid.nl