vrijdag 31 maart 2017

Energieleveranciers komen met nieuwe algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van energieleveranciers worden duidelijker, eenvoudiger en op meerdere punten gunstiger voor de consument. De nieuwe voorwaarden voor de levering van energie gaan in op 1 april 2017. 

De algemene voorwaarden (AV) werden verbetert in overleg met de Consumentenbond en VEH. Het is het gevolg van nieuwe consumentenwetgeving waarmee de consumenten beter af is. De voorwaarden zijn onder aangescherpt op het gebied van incasso, koop op afstand en de wijziging van tarieven. 

Verbeteringen voor consument

Er zijn vooral grote stappen gezet op inhoud van de AV. Zo staan vanaf 1 april de regels omtrent koop op afstand duidelijker beschreven. Koop op afstand houdt in dat wanneer je als consument een aankoop via internet of telefoon hebt gedaan, dan geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Heb je om welke reden dan ook spijt van je keuze, dan kun je de aankoop zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Let wel: dit moet binnen de gestelde termijn gebeuren.

Een ander belangrijk punt dat is opgenomen is dat wanneer er tariefwijzigingen plaatsvinden de klant vooraf geïnformeerd moet worden. Nu gebeurt dat met regelmaat nog achteraf. Dit mag per 1 april niet meer gebeuren. 

Ook mogen energieleveranciers alleen nog redelijke waarborgsommen vragen wanneer consumenten een contract afsluiten. De persoonlijk omstandigheden van de consument bepalen de hoogte van de waarborgsom. Bovendien mag de som geen belemmering vormen om een contract af te sluiten met de energieleverancier.

Duidelijke en heldere taal

De verandering die wellicht het meest of het eerst in het oog springt is de taal waarmee gecommuniceerd wordt. De AV zijn vanaf nu goed leesbaar dankzij het gebruik van eenvoudig Nederlands. Geen juridisch taalgebruik en geen jargon. Begrijpelijk voor vrijwel iedereen dus. Een grote en belangrijke stap, volgens de Consumentenbond. De organisatie moedigt ook andere branches aan om deze duidelijke taal te gebruiken in de AV.