maandag 28 november 2016

Energienota flink omhoog door belasting op kabels en leidingen

Nederlandse huishoudens gaan volgend jaar zo’n 50 euro meer betalen voor stroom en gas. Naast een verwachte stijging van stroomprijzen gaan steeds meer gemeenten belasting heffen op stroomkabels en waterleidingen. Hierdoor zullen netbeheerders hun tarieven met ongeveer 15 euro verhogen.

De verwachtingen worden bevestigd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zij kreeg van netbeheerders als Aliander, Enexis en Stedin het voorstel om de tarieven met 15 euro te verhogen. Dit naar aanleiding van de door gemeenten ingevoerde lokale taks op onder meer kabels en leidingen. 

Hoge belastingopbrengst

De tariefverhoging van de netbeheerders is de hoogste in jaren. Het is het gevolg van de zogeheten precariobelasting die gemeenten in de afgelopen jaren invoerden - zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. Voor de gemeenten is het een lucratieve taks: gemiddeld brengt deze belasting per gemeente zo’n 2 miljoen euro op.  

Energienota hoger voor huishoudens

Voor een gemiddeld gezin gaat de energienota in 2017 omhoog met zo’n 50 euro. Het bedrag is een optelsom van een aantal veranderingen. Zo stijgen dus de netwerkkosten door de gemeentelijke taks op kabels en leidingen (15 euro), maar ook het Kabinet verhoogt de belastingen met 17 euro. Dit bedrag gaat naar de aanleg van windparken en andere duurzaamheidsmaatregelen. 

Daarnaast gaan de tarieven voor gas en licht omhoog met zo’n 15 tot 20 euro per huishouden. Zo bleek twee weken geleden al. Ook dit is een stijging die voor het eerst in jaren plaatsvindt. 

Grootverbruikers de dupe

Vooral voor grootverbruikers van stroom en water, zoals de industrie en landbouw, stijgen de kosten enorm. In veel gevallen betalen zij straks 5 tot 10 procent meer aan energiekosten. “Onze leden zijn daardoor miljoenen duurder uit”, stelt directeur Hans Grünfeld van belangenclub VEMW. “Deze stijging is in strijd met de wet en Europese regels." Volgens de branche mogen netbeheerders de precario niet doorberekenen aan burgers en bedrijven. De VEMW dreigt naar de rechter te stappen.