vrijdag 13 oktober 2017

Energierekening huishoudens gaat fors omhoog


Energie wordt de komende twee jaar duurder. Huishoudens zien hun jaarlijkse energierekening tussen nu en 2019 met ongeveer 200 euro stijgen. De berekening werd gemaakt door Vereniging Eigen Huis (VEH) na Prinsjesdag en het nieuwe regeerakkoord.

De energierekening gaat omhoog. Oorzaak: een verhoging van de energiebelastingen. Deze werden aangekondigd op Prinsjesdag en in het nieuwe regeerakkoord. Nog niet duidelijk is of er nieuwe stimuleringsmaatregelen komen - zoals bijvoorbeeld subsidies voor isolatie en zonnepanelen. Een snelle rekensom leert dat huishoudens hierdoor er aanzienlijk op achteruit gaan. 

Energiebelasting tot wel 34% hoger

De energiebelasting gaat komend jaar met 70 euro omhoog, dit werd bekendgemaakt op Prinsjesdag. Uit het regeerakkoord blijkt dat het hier om het gastarief gaat. VEH berekende dat een gemiddeld Nederlands huishouden zo’n 1.500 M3 gas en 3.500 kWh elektriciteit verbruikt. In 2017 betaalt een huishoudens over een dergelijke gebruik ongeveer 570 euro aan belastingen. Deze kosten zijn terug te vinden op de energierekening. In 2019 zal dit bedrag verder oplopen tot zo’n 770 euro. 

Nieuwe en bestaande woningen gasvrij

Het nieuwe kabinet heeft verdere maatregelen aangekondigd. Zij heeft de ambitie om in 2021 ieder jaar 50.000 aardgasloze woningen op te leveren. Vanaf datzelfde jaar wil zij dat nieuw te bouwen woningen en -panden standaard te verwarmen zijn zónder gas. 

Ook bestaande woningen zijn in het vizier van het kabinet. Zo wil zij ieder jaar ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij maken. Of in elk geval een deel van de woningen zo aan te passen dat zij voorbereid zijn op een gasloos energieverbruik. Bekend is al dat gasloge bouwinitiatieven mogen rekenen op financiële tegemoetkoming. Deze geldt niet voor de particulier, de consument. 

Of huiseigenaren ook ondersteund zullen worden bij het besparen op energie, daar heeft hey kabinet nog niets over laten horen. Het is en blijft dus verstandig om zelf je energieverbruik in de gaten te houden én zelf te onderzoeken waar je op kunt besparen.