woensdag 29 november 2017

Energierekening huishoudens volgend jaar duurder door transportkosten

In 2018 betalen huishoudens ongeveer 13 euro meer voor hun energierekening. Dit blijkt uit nieuwe tariefbesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Netbeheerders hebben toestemming hun tarieven voor het transport van energie te verhogen.

Onze energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het daadwerkelijke verbruik van gas en elektriciteit staat voor het grootste deel van de kosten. Een vijfde deel van de totale rekening bestaat uit transportkosten waarvan de tarieven worden bepaald door de ACM. De recente verhoging door de toezichthouder maakt deze transporttarieven komend jaar zo’n 13 euro duurder. 

Hogere tarieven door hogere kosten

Naast hogere tarieven voor transport - welke 17 procent van de totale energierekening vormen - zullen ook de gasprijzen komend jaar stijgen met ongeveer 18 euro, ook dit is op jaarbasis. Er is ook goed nieuws: de tarieven voor elektriciteit dalen gemiddeld met zo’n 5 euro.

De stijging van de kosten komen voornamelijk door de hogere tarieven van de regionale netbeheerders. De gemeenten brengen hen hogere precariobelasting in rekening voor het gebruik van openbare grond waar de netbeheerders hun kabels en leidingen hebben liggen. Deze hogere precariobelasting wordt doorberekend in de tarieven voor de consument. 

Duurzame investeringen

De ACM stelt elk jaar de tarieven vast die de netbeheerders in rekening mogen brengen aan consumenten en bedrijven. Doel van de ACM is om redelijke transporttarieven voor gas en elektriciteit te borgen. “Daarnaast moeten de netbeheerders de investeringen - die zij doen in bijvoorbeeld veiligheid en duurzaamheid - kunnen terugverdienen”, aldus de ACM. “Mits deze efficiënt zijn uiteraard. Zo betalen consumenten en bedrijven niet te veel, terwijl netbeheerders voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.”

Naast de hogere tarieven voor transport en gas, welke samen op gemiddeld 20 euro meer uitkomen, wordt ook de heffing Opslag Duurzame Energie verhoogd. Deze verhoging komt neer op ongeveer 30 euro waardoor de energierekening volgend jaar in totaal zo’n 50 euro duurder uit zal vallen. De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is bedoeld voor de aanleg van windparken.