vrijdag 28 april 2017

Energieverbruik nam toe in 2016

Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens en bedrijven is het afgelopen jaar toegenomen. Ten opzichte van 2015 hebben we samen 2 procent meer verbruikt. Er werd vooral meer aardgas verstookt, aldus cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendmaakt. 

De oorzaak van de toename is even duidelijk als eenvoudig: 2016 was een kouder jaar dan 2015. Huishoudens en industrie stookten meer om hun woningen en bedrijfspanden warm te houden. Daarnaast werd er meer aardgas ingezet en verstookt om elektriciteit te produceren.

Minder steenkool

Naast de toename in energieverbruik is er ook een positief punt: er werd minder steenkool verbruikt ten behoeve van de elektriciteitsproductie. Er was tot wel een tiende minder steenkool nodig dan dat we in 2015 gebruikten. Ook dit heeft een duidelijke oorzaak: er sloten drie kolencentrales.

Lagere winning, hogere invoer

De winning van aardgas is de laatste jaren overigens aan het afnemen. Mede omdat de overheid steeds minder gas laat winnen in Groningen. Ondanks de recente toename van gebruik van aardgas ligt het nog altijd een stuk lager dan tussen 2000 en 2010. Toen gebruikten we in Nederland gemiddeld zo’n 16 procent meer aardgas.

De toegenomen hoeveelheid aardgas die we in 2016 gebruikten kwam voornamelijk uit eerder gewonnen ondergronds opgeslagen aardgas. Daarnaast voerden we meer aardgas in.

Hernieuwbare energie

Hoewel we ons in Nederland steeds meer richten op hernieuwbare, groene energie blijven de ‘oude’ energiebronnen nog steeds de meest belangrijke. Steenkool, olie en aardgas zijn samen nog altijd goed voor meer dan 92 procent van de totale hoeveelheid gebruikte energie. De hoeveelheid energie die we in ons land uit hernieuwbare bronnen winnen, zoals wind, zon en biomassa, daalde van 4,7 naar 3,6 procent.