maandag 27 oktober 2014

EU-lidstaten eens over nieuwe klimaatafspraken

Goed nieuws over Europese samenwerking op het gebied van energie-afspraken. Afgelopen week zijn de lidstaten van de Europese Unie het namelijk eens geworden over een aantal klimaat- en energiemaatregelen voor de periode 2020 tot 2030. Daarmee is een serie nieuwe en vooral belangrijke stappen gezet voor onze toekomst.

De belangrijkste afspraak is dat de uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar met zeker 40% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Daarnaast is het de bedoeling dat zeker 27 procent van de energie uit duurzame en hernieuwbare bronnen moet komen. Een andere doelstelling is om het energieverbruik met minstens 27 procent terug te brengen.

Haalbare energiedoelstellingen

Dat maakte de voorzitter van de Europese top Herman van Rompuy afgelopen donderdagnacht in Brussel bekend. Van Rompuy noemde plannen “ambitieus” maar ook “gebalanceerd en haalbaar”. Een deel van de nieuwe doelstellingen liggen dan ook lager dan de Europese commissie eerder heeft voorgesteld. 

Veel milieuorganisaties zijn ontevreden over de afspraken en geven aan dat “Europa daarmee aan de handrem trekt”. Europese Groenen spreken zelfs van “het einde van het Europese klimaatbeleid”. Ook premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel hadden liever nog een hoger percentage voor energie-efficiëntie gezien.

Verlagen energieverbruik

Zoals altijd bij het maken van nieuwe afspraken is het geven en nemen. Zeker bij afspraken op dit niveau en doelstellingen van een dergelijk belang. Het meest belangrijk blijft de algehele bijdrage aan het milieu en de gezamenlijke inzet om energieverbruik te reduceren. En daarin staan de Europese neuzen sinds afgelopen week dezelfde kant op. 

Een bewuste omgang met energie, het gebruikmaken van duurzame bronnen en het verlagen van het energieverbruik. Dat is waar het uiteindelijk om te doen is. En die verantwoordelijkheid rust, naast de brede Europese schouders, op ons allemaal. 

Gelukkig is het voor Nederlandse huishoudens eenvoudig om slimmer om te gaan met energie. Door van tijd tot tijd energie-aanbieders te vergelijken is besparen op verbruik en kosten voor iedereen heel bereikbaar.