woensdag 22 november 2017

Flinke toename duurzame burgerinitiatieven: energiecoörperaties en zonne-projecten

Burgers bundelen hun krachten op het gebied van duurzame energie-opwekking. In het afgelopen jaar namen het aantal energiecoörperaties aanzienlijk toe. Nederland telt er inmiddels zo’n 392, aldus de Lokale Energie Monitor 2017.

Steeds vaker verenigen burgers zich in energiecoöperaties en zonne-energieprojecten. Met het aantal van 392 burgerinitiatieven zijn er dit jaar al 60 meer dan in 2016. Dit aantal betekent dat er in bijna elke Nederlandse gemeente een dergelijke coöperatie actief is.  

Duurzame burgerinitiatieven

De populariteit van deze duurzame burgerinitiatieven is vooral te danken aan drie belangrijke factoren: de aanpak is steeds professioneler, er is lokaal meer draagkracht en de energiecoöperaties worden steeds sterker doordat ze in omvang toenemen. Vooral ook dat laatste maakt het voor veel consumenten aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij een dergelijk duurzaam initiatief. 

Groei wind- en zonne-projecten

Vooral de groei van wind- en zonne-projecten is aan de maat. Alleen al dit jaar kwamen er - tot dusver - 274 eigen windturbines en zonnedaken en -weides bij. Ook in de toekomst lijkt de groei door te zetten. Naar verwachting zal het aantal zonne-energieprojecten en het opgewekte windvermogen verdubbelen.

Energiecoöperaties zetten massaal in op zonneprojecten. In 2017 zijn nu al 100 van deze projecten gerealiseerd. Cijfers uit de Lokale Energie Monitor laten zien dat er nu in totaal 37 MWp wordt opgewekt. Dat is 53 procent meer in vergelijking met vorig jaar. Voor 2018 en 2019 staat de realisatie van wederom een groot aantal zonneweides gepland.

PostCodeRoos regeling 

Voor consumenten die met hun wijk of buurt aan de slag willen met bijvoorbeeld een wind of zonnecollectief bestaat er een interessante regeling. Met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘PostCodeRoos regeling’ genoemd, krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting. Dit is een korting op de energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit.  

Door deze overheidregeling kunnen inwoners van een wijk of dorp samen op een financieel rendabele manier werk maken van lokale duurzame energie. De regeling biedt onder meer ruimte om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Er zijn nu al meer dan 114 van deze PostCodeRoos projecten gerealiseerd en er staan er nog eens 158 op de planning.