dinsdag 11 april 2017

Forse daling gastarieven in 2017

De tarieven voor gas gaan fors naar beneden in 2017. Meerdere factoren leiden tot lagere prijzen. Zo zullen de transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) in vergelijking met 2016 gemiddeld 26 procent dalen. Ook de tarieven voor transport binnen Europa worden meer gelijk getrokken. Ook dat is gunstig voor de consument.

Lagere gastarieven, dat is de verwachting voor 2017. Of eigenlijk: een zekerheid. Consumenten zullen profiteren van een aantal veranderingen op nationaal en Europees niveau. Hierdoor zal de rekening gemiddeld 26 procent lager uitvallen. 

Lagere gastarieven door handhaving prijzen 2016

Afgelopen maart diende GTS een voorstel in bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het voorstel komt naar voren dat de transporttarieven, inclusief balancering en kwaliteitsconversie, zullen dalen met de eerder genoemde 20 procent. De tariefdaling komt volgens de ACM doordat GTS in de eerste helft van 2017 nog de tarieven van 2016 aanhoudt. Daarnaast mag de netbeheerder dit jaar minder inkomsten ontvangen.

Energievoorziening meer betrouwbaar én betaalbaar

Ook op Europees niveau wordt er ingezet op tariefverlaging. Zo maken nieuwe Europese regels het eenvoudiger en daardoor voordeliger om gas te transporteren binnen Europa. De regels hebben direct invloed op de manier waarop tarieven worden berekend. Gashandelaren en -afnemers weten zo eerder met welke tarieven ze te maken krijgen. De energievoorziening wordt hierdoor meer betrouwbaar én betaalbaar.

In beide voorstellen speelt de ACM een belangrijke, doorslaggevende rol. In mei van dit jaar neemt de toezichthouder een definitief besluit over het voorstel van GTS. De invoering van de nieuwe Europese regels zal eind 2018 volledig worden afgerond. Tot die tijd volgt Energievergelijker de bewegingen. Houd onze website dus vooral in de gaten.