maandag 9 november 2015

Geld uit veilingpot TenneT gaat terug naar consument en bedrijfsleven

Netbeheerder TenneT moet het geld dat in hun veilingpot zit, terugbetalen aan de consument en het bedrijfsleven. Dat vindt toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) na intensief overleg met TenneT. Eind 2014 zat er 721 miljoen euro in de pot. 

Het grote bedrag wordt verspreid over de komende tien jaar teruggeven aan consument en bedrijfsleven. Het geld wordt in mindering gebracht op de transporttarieven, die vast onderdeel zijn van de energierekening. Elk jaar zal de rekening voor de consument zo’n tien euro lager uitvallen.

Lagere tarieven

De veilingpot wordt tot op heden gevuld met de opbrengsten van veilingen van grenscapaciteit op de elektriciteitskabels. Grote bedrijven kopen over de grens stroom in, andersom gebeurt hetzelfde: Nederlandse elektriciteit wordt ingekocht door buitenlandse energiebedrijven. Is er meer vraag naar deze energiehandel dan dat de verbindingen aankunnen, dan veilt TenneT deze ‘schaarse’ capaciteit. Dat levert TenneT extra inkomsten op, terwijl bedrijven en consument meer betalen voor hun stroom. Ook dat geld komt straks terug in de vorm van tariefverlagingen.

Ook worden uit diezelfde veilingpot grote, belangrijke investeringen gedaan in grensoverschrijdende verbindingen. Daar komt straks verandering in; de komende jaren worden deze investeringen meegenomen in de tarieven. Hiermee is het voor de ACM mogelijk om te toetsen of de investeringen werkelijk efficiënt zijn. 

Geld terug naar consument en bedrijf

“Het geld in de veilingpot is door consumenten en bedrijven opgebracht. Dat moet daarom gewoon teruggegeven worden en niet op een rekening bij TenneT worden geparkeerd”, aldus Henk Don, bestuurslid ACM. “Dat geld wordt voortaan snel verrekend in de tarieven en blijft dus niet meer jaren ongebruikt op een rekening bij TenneT staan.”

Het besluit van ACM bevindt zich op dit moment nog in de conceptfase. Voordat het besluit definitief wordt genomen krijgen betrokken partijen de mogelijkheid om te reageren. 

 

Bron: ACM