vrijdag 12 april 2013

Een energierevolutie in Nederland

Als de inwoners van Nederland de handen in elkaar slaan dan kunnen wij binnen een generatie vrijwel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Oftwel: grijze stroom.  We moeten het alleen wel doen! Dat blijkt uit een uitgebreid energiescenario dat Greenpeace heeft laten opstellen door onafhankelijke onderzoekers. 'Nog voor 2050 kunnen we de omslag maken naar een economie die draait op schone energie, zonder gas, olie, kolen en kernenergie', zegt Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie.

We schreven het laatst al in dit nieuwsbericht: het is mogelijk om in de toekomst alleen nog maar stroom op te wekken via duurzame energiebronnen. Het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) berekende nauwkeurig hoe Nederland binnen enkele decennia vrijwel helemaal onafhankelijk kan zijn van vervuilende energiebronnen. Conclusie is dat schone energie in 2050 écht kan. 'Nederland stoot volgens dit scenario in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 uit ten opzichte van 1990', stelt Wijnhoven. 'Dat resultaat is beter dan de ambitie van het huidige kabinet.' Voorwaarde is wel dat we nú vol inzetten op zonne- en windenergie en energiebesparing.

Volgens het rapport moet Nederland een aantal belangrijke zaken in de gaten houden, om af te stevenen op een felgroene toekomst. Zo moet de overheid onder meer inspringen op een steeds groter wordende energiebehoefte, huizen nog beter gaan isoleren om energielekkage én behoefte aan verwarming terug te dringen, investeren in het hergebruiken van energie en transport zo duurzaam mogelijk maken. Dus minder (of liever: geen) olie of benzine aangedreven auto's meer gebruiken maar bijvoorbeeld hybride auto's, op oplaadbare batterijen rijdende treinen en bussen. Theoretisch gezien kan het, maar of het ook echt zo gaat werken kan natuurlijk alleen de toekomst uitwijzen. 

Wil je groene energieleveranciers met elkaar vergelijken? Klik dan op de onderstaande button.