9,2
2125 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2125 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Helft hernieuwbare elektriciteit afkomstig van windmolens

Windenergie wint steeds meer terrein. Het aandeel duurzame stroom dat uit wind wordt opgewekt bedroeg in 2015 meer dan 52 procent. In hetzelfde jaar ging de elektriciteitsproductie van windmolens met maar liefst 19 procent omhoog ten opzichte van 2014. Dat meldt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS)

De toename is vooral te danken aan het gereed komen van enkele grote windparken op land en zee. De totale capaciteit van Nederlandse windmolens steeg afgelopen jaar met 520 megawatt tot zo’n 3,4 duizend megawatt aan het eind van 2015. Met de toename komen we voor een deel tegemoet aan de doelstellingen van het Energieakkoord.

Subsidies windenergie

In het Energieakkoord staan ambitieuze plannen met betrekking tot wind op zee. Het doel is in totaal 4.450 megawatt in 2023. Om dat te realiseren is een grote hoeveelheid subsidie nog zo de nodige extra windparken op zee aan te leggen. In 2015 ontvingen windmolenproducenten voor hun elektriciteitsproductie al zo’n 332 miljoen euro. Vorig jaar berekende de Rekenkamer dat het kabinet 12,8 miljard euro extra zal moeten uittrekken voor windparken op zee om de beoogde doelen te behalen. 

Gunstige windcondities

Nieuwe windmolenparken zullen verdeeld over land en zee worden aangelegd. De meeste zullen echter een plek krijgen in de kustprovincies. De reden is even simpel als logisch: in die provincies is het windaanbod groter en meer continu. Al is windaanbod niet het enige criterium. Er wordt ook sterk rekening gehouden met hoe de windmolens in het landschap passen en hoe de beleving ervan is. Dat verklaart ook waarom de provincie Flevoland de meeste windmolens heeft, terwijl daar de windcondities niet het meest optimaal zijn.

Meer duurzame bronnen

Naast de groeiende elektriciteitsproductie uit wind naam ook de productie met waterkracht en zonnepanelen toe. Die bijdragen bleef echter meer bescheiden ten opzichte van het aandeel energie uit wind. De productie van elektriciteit uit biomassa bleef vrijwel onveranderd.

Bron: CBS

 

Bespaar
ca €650 per jaar