dinsdag 28 maart 2017

Ingewikkelde energierekening maakt besparen op energie lastiger

De energierekening die energieleveranciers versturen is voor velen nogal ingewikkeld. Zo blijkt uit onderzoek. Voor een doorsnee consument is het een uitdaging om de rekening te lezen en meer nog: om eventuele fouten te ontdekken. Dat kan financieel nadelig zijn, aldus de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Door de complexe opbouw en het veelal ingewikkelde taalgebruik is het voor consumenten lastig om de energierekening echt te begrijpen. Daardoor is het een uitdaging om te controleren of de nota correct is. Het kan maar zo zijn dat je als consument onterecht en dus onnodig te veel betaald aan je energieleverancier. 

Te hoge energierekening

De VEH kwam tot deze conclusie nadat zij 200 nota’s van verschillende energieleveranciers onderzochten. Zo bleken de energierekeningen in veel gevallen fouten te bevatten, welke vrijwel alleen zullen opvallen wanneer je een expert bent. Consumenten zijn hiervan de dupe, want zij betalen hierdoor te veel voor hun stroom en gas, zo stelt de VEH. En dat terwijl de energierekening voor veel huishoudens de grootste kostenpost vormt na de hypotheek of huur.

Helder inzicht in energieverbruik en -kosten

Volgens de berekeningen van VEH lopen de bedragen die huishoudens door deze fouten te veel betalen op van enkele tientjes tot honderden euro’s op jaarbasis. De VEH pleit voor vereenvoudiging en verheldering van de energierekening. Vaste termen, een vaste structuur. Daarmee is de consument geholpen en zo wordt het makkelijker om eventuele fouten op te sporen. 

Ook met oog op de toekomst pleit de VEH voor een meer begrijpelijke energierekening. De komende jaren zullen flexibele energieprijzen steeds meer aan de orde van de dag zijn. Ook wekken huishoudens meer en meer zelf energie op in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie. Dat maakt de rekeningen uitgebreider en daarbij zijn een heldere opbouw en structuur van groot belang. 

De VEH roept de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om een officieel onderzoek te starten en van daaruit passende maatregelen te nemen. Wordt vervolgd, dus houd energievergelijker.nl in de gaten.