dinsdag 22 mei 2018

Kabinet hakt knoop door: verbod op elektriciteitsproductie met kolen

Met ingang van 2030 verbiedt het Kabinet de productie van elektriciteit met kolen als brandstof. Voor de twee oudste Nederlandse centrales treedt het ‘kolenverbod’ al in werking vanaf 2024. Het Kabinet stemde in met het voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 

De Nederlandse kolencentrales zouden uiterlijk 2030 gesloten moeten worden, aldus de afspraken uit het regeerakkoord. Het Kabinet komt met de instemming nu tegemoet aan deze afspreken. Er wordt dus woord gehouden en dat is een goed signaal met oog op de verduurzaming van onze nationale energiewinning.  

CO2-uitstoot halveren

Het verbod op gebruik van kolen in de energiecentrales levert een maximale bijdrage aan de doelen die het kabinet stelt met betrekking tot de CO2-uitstoot. In 2030 wil het Kabinet de uitstoot terugdringen met 49 procent. Een ambitieus getal, maar juist door deze maatregel ineens een meer haalbare ambities. 

Sluiting kolencentrales: eerst de oudsten

Op dit moment heeft nederland vijf actieve kolencentrales. De drie nieuwste centrales staan in de Groningse Eemshaven en het Rotterdamse havengebied. Deze centrales moeten uiterlijk in 2029 zijn gestopt met de productie van elektriciteit op basis van kolen. Voor de twee oudste centrales - de Hemweg en de Amercentrale - geldt het verbod al vanaf 31 december 2024. Tot die tijd hebben de eigenaren van de centrale de tijd om hun centrale geschikt te maken voor andere duurzame brandstoffen. 

Energiebedrijven reageren gemengd

Het verbod valt niet overal in goede aarde. De weerstand komt uiteraard uit de hoek van de energiebedrijven. Daarvan overwegen RWE en Uniper naar de rechter te stappen om het wetsvoorstel aan te vechten. Drie van de vijf Nederlandse centrales zijn in bezit van deze twee energiebedrijven. Nuon, de eigenaar van de Amsterdamse Hemwegcentrale, liet weten het kolenverbod van het Kabinet te respecteren.