donderdag 29 november 2012

Kamer wil onderwijs in duurzame economie

Negen politieke partijen in de Tweede Kamer zien onderwijs als belangrijkste middel in het zorgen voor een duurzamere economie (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP en PvdD). Dat blijkt uit onderzoek van Groene Generatie NL. Daarmee is er een kamermeerderheid om tot concrete maatregelen te komen voor de integratie van 'leren voor duurzame ontwikkeling'.

"Deze kamermeerderheid zou er goed aan doen om ook op dit terrein bij onze oosterburen te kijken. Duitsland is niet alleen Europa's koploper als het gaat om de energietransitie, maar ook als het gaat om onderwijs voor een duurzame economie. De Bundestag heeft dit voorjaar een partij-overstijgend verdrag gesloten voor de integratie van duurzaamheid in onderwijsprogramma's op alle niveaus. Nederland lijkt er ook klaar voor", volgens Thijs Struijk, initiatiefnemer van Groene Generatie NL.

D66 is het meest concreet in haar aanpak en scoort het hoogste. In het programma valt te lezen: 'D66 wil door middel van adequate financiering op zowel nationaal als provinciaal en gemeentelijk niveau het duurzaamheidsonderwijs in Europa structureel organiseren'. Zelfs de laagst scorende partijen, PVV en 50+, hebben in hun verkiezingsprogramma's een aantal concrete maatregelen staan om duurzaamheid in het onderwijs op te nemen.

Als het gaat om het toepassen van duurzaam onderwijs dan scoren de partijen Christen Unie, Groenlinks en D66, het hoogst. De Christen Unie wil met het onderwijs vooral zorgen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Groenlinks noemt kennisontwikkeling op het gebied van energie, klimaat en het efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen als concreet punt. Alhoewel D66 minder uitgebreid is op dit vlak, is de partij zeer duidelijk door duurzaam onderwijs te typeren als het leren en begrijpen van basisprincipes van duurzaamheid.

De andere grote partijen PvdA, CDA en VVD wijken niet veel van elkaar af. De partijprogramma's hebben allemaal duurzame economie op het programma staan, maar blijven enigszins abstract in hun uitwerking. Bij de VVD zijn onderwijs en innovatie nauw verbonden. Zou de partij innovatie volledig duurzaam invullen, dan zou de VVD nog wel eens kampioen duurzaam onderwijs kunnen worden.

'Leren voor duurzame ontwikkeling', 'onderwijs voor een groene economie' of gewoon afgekort duurzaam onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaam onderwijs vraagt om een kritische kijk op bestaand onderwijs, de integratie van nieuwe kennis, vaardigheden en waarden en om een betere aansluiting op de beroepspraktijk. Met duurzame ontwikkeling in het onderwijs snijdt het mes aan drie kanten, namelijk kwaliteitsverbetering van het onderwijs, werk maken van een leefbare planeet en het benutten van nieuwe economische kansen.