vrijdag 16 september 2016

Klimaatakkoord Parijs goedgekeurd door Nederlands kabinet

Nederland is een grote stap dichterbij het behalen van de gestelde doelen omtrent het Klimaatakkoord van Parijs. Vandaag heeft de Nederlandse ministerraad de afspraken in het akkoord goedgekeurd. Daarmee is het definitieve doel om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 graden.

De goedkeuring van het Klimaatakkoord is voor Nederland een mijlpaal in het bereiken van de gestelde doelen. Bovendien komen we hiermee een grote stap dichterbij onze officiële toetreding tot het verdrag. Om dit mogelijk te maken is er alleen nog de instemming nodig van de Tweede en Eerste Kamer.

Doelen en maatregelen Klimaatakkoord

Om het doel van het Klimaatakkoord - de beperking van de gemiddelde temperatuurstijging tot ruim onder 2 graden - hebben wij in Nederland nog een aantal grote hordes te nemen. Zo moeten we hard werken aan verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgas. Ook vraagt het om een grotere investering in duurzame energie en meer focus op het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

Om deze maatregelen daadwerkelijk in gang te kunnen zetten is instemming van de Tweede en Eerste Kamer nodig. “We hebben een gezamenlijk doel”, vertelt Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. “We willen klimaatverandering en alle gevolgen van dien wereldwijd het hoofd bieden. We zullen de aankomende tientallen jaren onze CO2-uitstoot moeten terugdringen. De eerste belangrijke stap hebben wij vandaag gezet. Nu is het de beurt aan het parlement.”

Afspraken Klimaatakkoord: kans voor Nederlands bedrijfsleven

Nederland is een van de vele landen die zich binden aan de afspraken rondom het Klimaatakkoord. Eerder al tekenden de Verenigde Staten en China voor de afspraken. Een enorm belangrijk moment, aangezien deze twee grootste economieën samen goed zijn voor bijna 40 procent van wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Volgens Staatssecretaris Dijksma is instemming met het Klimaatakkoord behalve gunstig voor het milieu zeker ook positief voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het Klimaatakkoord biedt mooie kansen voor innovatie en de verdere ontwikkeling van bestaande duurzame producten en oplossingen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin, zoals zij dat op veel gebieden al heeft, een voortrekkersrol vervullen.

Bron: NOS