zondag 22 oktober 2017

Meer duurzame energie verwacht in 2023

De energie die huishoudens en bedrijven de komende jaren gebruiken, zal steeds vaker duurzaam opgewekt zijn. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie zelfs drie maal zo groot zijn als sinds de start van het Energieakkoord in 2013. Zo klinkt het positieve geluid uit de Nationale Energieverkenning 2017.

Hoopgevende cijfers uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV): over 6 jaar zal het aandeel hernieuwbare energie verdrievoudigd zijn ten opzichte van het moment waarop het Energieakkoord werd ondertekend. In 2023 zal maar liefst 17,3 procent van de totale hoeveelheid opgewekte energie groen zijn, oftewel duurzaam.

Resultaat energietransitie

De NEV werd deze week naar de kamer gestuurd in opdracht en uit naam van de minister van Economische Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het rapport geeft inzicht in hoever we zijn met de doelen zoals deze zijn afgesproken en vastgelegd in het Energieakkoord.  

“We boeken resultaat in de energietransitie zoals we deze gezamenlijk hebben ingezet”, aldus een verheugde minister Kamp. “De groei van het aandeel hernieuwbare energie gaat zelfs harder dan werd verwacht. In 2023 wordt nu een groei voorspeld van 17,3 procent en in 2030 zelfs 24 procent. We hadden dan een groei van 20 procent verwacht. De nieuwe cijfers zijn prachtig en zeer hoopgevend.”

Minder energieverbruik en CO2-uitstoot

Volgens Kamp is de versnelde groei vooral te danken aan de succesvolle uitrol van windenergie op zee. Ook besparen we met ons alleen ieder jaar weer meer energie, het tempo ligt hoog, want met een besparing van 1,7 procent is het deze eeuw nog niet eerder zo hoog geweest. Daarnaast blijken de maatregelen die door het vorige kabinet zijn genomen zijn vruchten af te werpen: het energieverbruik neemt af, evenals de CO2-uitstoot. En dat terwijl er voor de economie alle ruimte is om te groeien.  

Eerder dit jaar kondigde het kabinet aanvullende energiebesparende maatregelen aan. Deze zijn nog niet meegenomen in de NEV 2017. Door deze extra acties lijkt ook de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 haalbaar.