9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Meer groen gas in 2018

Er ging meer groen gas door het Nederlandse energienet in 2018. Maar liefst 11 procent meer dan in het jaar ervoor. Dat komt neer op een totale hoeveelheid duurzaam gas van 109 miljoen kuub. 

109 miljoen kuub groens gas. Dat is voldoende om ruim 70.000 huishoudens een jaar lang te voorzien van deze duurzamere vorm van energie. Dat is veel, de miljoenen kuub groen gas zijn echter goed voor een bescheiden 0,3 procent van het totaal aan gas. Het grootste deel bestaat nog altijd uit het ‘ouderwetse’ aardgas.

Groen gas, duurzaam gas

Groen gas is de duurzame versie van aardgas en valt in de categorie hernieuwbare energie. Het wordt gewonnen - of eerder: geproduceerd - uit organische restmaterialen. Bijvoorbeeld mest van koeien en andere dieren. Ook uit gft-afval en slib wordt groen gas gewonnen. 

Uit het vergistingsproces ontstaat een nieuw product: biogas. Dit wordt vervolgens gezuiverd en voorzien van een aangenamere geur. Hierna is het groene gas gereed om ingevoerd te worden in het reguliere aardgasnet en komt het bij de consument terecht. 

Het mooie is dat je als energieconsument niet merkt of je je huis of water verwarmt met aardgas of duurzaam gas. Er is geen verschil. Maar met groen gas máák je wel verschil: het is vele malen beter voor het milieu en voor de toekomst. 

Meer groen gas-producenten

Hoewel het aandeel groen gas nog maar slechts 0,3 procent van het totaal aan gas is, neemt de hoeveelheid wél al jaren achtereen toe. De voornaamste producenten van groen gas zijn agrariërs, zij zetten restmaterialen zoals mest om in bruikbare, schone en bovenal duurzame energie.

Ook zijn er producenten waarvan je het wellicht niet meteen verwacht. Een grote ‘maker’ is bijvoorbeeld Suiker Unie. Het bedrijf vergist de restanten van suikerbieten tot groen gas. Begin 2018 waren er 7 producenten van groen gas, aan het eind van afgelopen jaar waren dat er 43. Een flinke toename dus. 

Duurzame combinatie 

Nederlandse netbeheerders zien mooie kansen en duurzame mogelijkheden in groen gas en waterstof (ook een gasvormige energiedrager). De combinatie van elektriciteit en hernieuwbare gassen kan bijvoorbeeld de piekbelasting op het elektriciteitsnet in een koude winter aanzienlijk verminderen. En dat op een milieuvriendelijke manier. En daar wordt iedereen blij van. 

 

Bespaar
ca €650 per jaar