maandag 30 november 2015

MKB kiest graag voor duurzame energie, maar zoekt de juiste weg

Duurzaam ondernemen is voor veel bedrijven een belangrijk speerpunt. Hoewel steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van milieubelasting dwingt tot het nemen van maatregelen, zijn het vaak de ondernemers zélf die groene keuzes maken. Daarbij krijgen ze graag hulp en ondersteuning.

Kiezen voor duurzaam bedrijfsvoeren is populair, zo blijkt uit een onderzoek dat Topsector Energie onlangs deed binnen het MKB. Een derde van het midden- en kleinbedrijf geeft aan te willen investeren in duurzame energie. Veel bedrijven weten echter niet precies hoe ze de overstap moeten aanpakken.

Groene energie en duurzame leveranciers

Interesse is er overduidelijk, maar het daadwerkelijk nemen van maatregelen blijft daarbij achter. Een vijfde van de ondervraagde MKB’ers geeft aan dat zij al stappen hebben ondernomen richting duurzame energie. Daarbij draait het vooral om overstappen naar een groene leverancier of een investering in energiebesparing. Dit laatste wordt door slechts 5% van de ondernemers gedaan.

Hulp bij duurzame overstap

Veel ondernemers willen graag de stap maken naar meer duurzame alternatieven, vaak weten zij echter niet hoe. 35% van de bedrijven geeft aan behoefte te hebben aan kennis over mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Zo’n 31% wil graag meer weten over kosten en ­baten of over terugver­dientijden. Nog eens 15% zegt hulp bij de uitvoering van de overgang naar duurzame energie nodig te hebben.  

Veel MKB’ers lijken dus niet te weten waar ze moeten beginnen. Wel geven zij aan ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen het liefst te krijgen van brancheorganisaties, gevolgd door de Kamer van Koophandel. Ook ziet men een rol voor bijvoorbeeld winkeliersverenigingen en beheerders van bedrijvenparken. Zo’n 5% van de MKB­’ers neemt inmiddels deel aan spontane samenwerkingsverbanden op lokaal niveau.

Drijfveren en redenen

De redenen om meer aandacht te besteden aan duurzaam ondernemen en groene energie lopen overigens uiteen. Ondernemers geven enerzijds aan te willen besparen op kosten, daarnaast vinden zij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan milieu en leefomgeving. Ook laat een deel van de ondervraagde bedrijven weten onafhankelijk te willen zijn van energieleveranciers om zo leverings- en prijszekerheid te hebben. 

Als laatste veelgenoemde reden is dat een bewuste keuze voor duurzaam ondernemen ook bijdraagt aan een duurzaam imago. Consumenten tonen tegenwoordig een voorkeur voor bedrijven die zich van hun duurzame kant laten zien. Ondernemers hebben dat goed in de gaten.

  

Bronnen: Topsector Energie, Stichting Stimular