donderdag 27 oktober 2016

Nationale Energieverkenning 2016: doelen energieakkoord binnen handbereik

De doelen van het energieakkoord, waar Nederland op 6 september 2016 voor tekende, zijn haalbaar. Dat blijkt uit een evaluatie van het akkoord. Het goede nieuws kwam naar voren uit de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV).

De huidige aanpak om de doelen van het Energieakkoord te behalen blijkt met betrekking tot een aantal doelen effectief te zijn. Zo groeit het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening boven verwachting snel, daalt de uitstoot van CO2 tussen 1990 en 2020 met 23 procent en gaan we onder meer aanzienlijk minder gas gebruiken. Toch zijn er ook afspraken die we niet kunnen nakomen, aldus de NEV.

Energietransitie een feit 

Vanaf 2023 zou 16 procent van de totale hoeveelheid opgewekte energie duurzaam moeten zijn. Ook moet er de jaren 1,5 procent energiebesparing per jaar worden gerealiseerd. Volgens de NEV worden deze doelen gehaald en is de energietransitie een feit. Het behalen van onder meer deze doelen is te danken aan een aantal positieve ontwikkelingen. 

Energiebesparende maatregelen

Steeds meer huishoudens en bedrijven hebben zonnepanelen op de daken liggen. Daarnaast wordt er in uiteenlopende sectoren steviger ingezet op energiebesparing. Ook de overheid maakt slimme en effectieve keuzes. Zo worden er de komende jaren enorme windmolenparken op zee gebouwd, groter dan waar ook ter wereld. Juist de bouw van deze parken dragen sterk bij aan de  doelstelling om in 2020 minstens 14 procent van de energie hernieuwbaar te laten zijn.

Haalbare doelen? 

De gestelde doelen zijn ambitieus. Of we de afspraken in 2020 kunnen nakomen is dan ook nog maar de vraag. In de NEV wordt duidelijk dat we een deel in elk geval niet zullen realiseren. Het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te produceren en gebruiken is er een van; dit blijft steken op zo’n 12,5 procent. Het doel van 16 procent in 2023 kan overigens wel worden gehaald. 

Opvallend nieuws is dat de NEV verwacht dat de energieproductie uit kolencentrales zal toenemen. Verrassend omdat we juist zo focussen op schone, duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie. Lichtpuntje is dat de energievraag blijft afnemen. Tussen 2008 en 2015 daalde deze met 10 procent. Ook de komende jaren wordt verwacht dat deze licht zal blijven dalen. 

Bron: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)