donderdag 27 juli 2017

Natuur & Milieu roept op tot sluiting laatste vijf kolencentrales

“Kolenstroom kan echt niet meer”, zo vindt Stichting Natuur & Milieu. De vijf kolencentrales die Nederland op dit moment nog heeft, zijn goed voor maar liefst 11 procent van de totale CO2-uitstoot in ons land. Kolenstroom is de meest vervuilende energiebron, daarom moeten ze zo snel mogelijk sluiten, aldus de stichting.

De oproep van Natuur & Milieu volgt vlak op de sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte, zo’n drie weken geleden. Voor de stichting is dit hét moment om door te pakken en de resterende vijf kolencentrales voorgoed te sluiten. Het zou een enorme stap voorwaarts zijn in de haalbaarheid van het Energieakkoord. 

Groene en duurzame alternatieven

De sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte vond plaats in het kader van de afspraken omtrent het Energieakkoord. Volgens Natuur & Milieu blijven er nu nog vijf centrales over die zo snel mogelijk dicht moeten. Naast dat het de meest vervuilende energiebron is die we in Nederland gebruiken, zijn er tegenwoordig voldoende alternatieven die groener en duurzamer zijn.  

Kolenstroom uit de gratie

Zo laat een berekening zien dat windstroom in 2030 al drie keer goedkoper zal zijn dan kolenstroom. Daar liggen dus grote, duurzame kansen, aldus Geertje van Hooijdonk, directe a.i. van Natuur & Milieu. “We moeten nu doorpakken. Daarom roepen we de overheid op concrete maatregelen te treffen en zo de sluiting snel mogelijk te maken. Het nieuwe kabinet moet specifieke klimaatdoelen stellen voor de komende jaren. We moeten uitzoeken hoe Nederland zo snel mogelijk fossielvrij kan zijn.” 

Energieakkoord haalbaar?

Met de klimaatdoelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord in het vizier weten we dat de CO2-uitstoot van Nederland in rap tempo omlaag moet. Anders is de kans heel reëel dat we de afspraken niet zullen halen. Met de sluiting van de laatste vijf kolencentrales zou het kabinet een enorme klapper maken in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het levert Nederland in één klap een besparing van 11 procent op. 

Het Energieakkoord betreft afspraken die overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in 2013 met elkaar hebben gemaakt. Samen hebben zij afgesproken hoe en met welke maatregelen Nederland haar CO2-uitstoot omlaag kan brengen. De eerste harde ‘deadline’ is 2023. Of we de afspraken uit het akkoord gaan halen is nog maar de vraag. Sluiting van de kolencentrales zou in elk geval een enorme stap voorwaarts zijn, aldus Natuur & Milieu.