vrijdag 27 februari 2015

Nieuw kwaliteitslabel voor veilig en energiezuinig stoken

Sinds afgelopen week is er een nieuw kwaliteitslabel op de Nederlandse energiemarkt. Het label met de naam ‘OK CV’ is bedoeld voor verwarmingsketels, cv-installaties en installatiebedrijven die voldoen aan strenge eisen. Het label is een samenwerking van verschillende brancheverenigingen, bonden en overheidsinstellingen.

Afgelopen woensdag werd het eerste ‘OK CV’-label geplakt door minister Stef Blok. Het keurmerk moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alleen voeren als zij aan strenge eisen voldoen.

Energiezuinige cv-ketel

Eén van die strenge eisen is dat een installateur de inspectie en het onderhoud van cv-ketels alleen mag laten uitvoeren door een gediplomeerd Energie Service Specialist. Deze specialist staat centraal in het kwaliteitslabel. Hij weet het onderhoud exact uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant van de cv-ketel of installatie. Daar is een intensieve opleiding aan vooraf gegaan. 

Een volledige ‘OK CV’ inspectie en onderhoudsbeurt bestaat onder andere uit het meten van CO- en CO2-waarden en een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik van de betreffende cv-ketel. Wanneer er uiteindelijk een label op de warmtevoorziening is geplakt, mag de woningeigenaar vertrouwen op een goede, veilige en energiezuinige ketel of installatie.

Kwaliteitslabel

Om de waarde en de kwaliteit van zowel het label als van de Energie Service Specialist te waarborgen, gaat Stichting OK voor Installaties met steekproeven na of het onderhoud ook daadwerkelijk volgens de regels plaatsvindt. Een landelijk database registreert alle alle onderhoudsbeurten en verstrekte labels.

‘OK CV’ is een initiatief van branchevereniging UNETO-VNI, de gezamenlijke cv-ketelfabrikanten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het wordt tevens gesteund door o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Consumentenbond, Brandweer NL, Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond.