donderdag 15 juni 2017

Nog steeds veel nieuwbouw met gasaansluiting ondanks klimaatakkoord

Van alle nieuwwoningen die de komende 4 jaar worden opgeleverd, krijgt 64 procent een gasaansluiting. ‘Zeer onwenselijk, we moeten juist van gas af’, aldus Natuur & Milieu. De stichting publiceerde recent het onderzoek met de verrassende cijfers.

Verrassend, omdat de ontwikkeling haaks op de getekende afspraken van het Parijs-klimaatakkoord staat. Zo zegt Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu. “Het gaat om bijna 150.000 nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd. Allen met een gasaansluiting. We willen én moeten in Nederland juist van de fossiele verwarmingsbronnen af.”

Van fossiel naar duurzaam

Volgens Natuur & Milieu is verwarmen op aardgas inmiddels achterhaald. Gas is een fossiele verwarmingsbron. “Niet duurzaam en niet meer van deze tijd”, vervolgt Koek. “Opvallend genoeg wordt slechts 12 procent van de geplande nieuwbouw met zekerheid duurzaam verwarmd. Dat is echt te weinig, zeker wanneer we onze afspraken uit het klimaatakkoord willen behalen.”

Het klimaatakkoord stelt duidelijk grenzen aan de hoeveelheid gasaansluitingen in Nederland. Om de twee-graden-doelstelling te halen, mogen er over een kleine 20 jaar, in 2035, maximaal 1 miljoen gasaansluitingen zijn in ons land. Momenteel zijn het er 7 miljoen. “We moeten dus actie ondernemen, met haast”, aldus Koek.

Gasaansluitplicht snel uit wet

Koek ziet de investering in gasnetten als weggegooid geld. In nieuwbouwwijken worden ieder jaar voor zo’n 100 miljoen euro gasnetten aangelegd. Deze gaan ongeveer 40 jaar mee. Volgens Koek doen we er, vooral met oog op de toekomst, verstandig aan deze grote bedragen te besteden aan de bouw van all-electric woningen.

Volgens Natuur & Milieus zou een eerste goede en grote stap zijn om de gasaansluitplicht te schrappen uit de Gaswet. De stichting doet hiervoor een oproep aan het nieuwe kabinet. “We hebben een handtekening gezet onder het klimaatakkoord, terwijl onze wet verplicht om huizen en gebouw aan te sluiten op aardgas. Dat is dweilen met de kraan open. De wet moet zo snel mogelijk worden aangepast.”

Het volledige rapport van Natuur & Milieu is hier te lezen.