9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Onderhandelaars eens over Energieakkoord

Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over het Energieakkoord. De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt, nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt. Deze wordt nu aan de achterban ter goedkeuring aangeboden. 

De partijen bereikten vorige maand al een akkoord op hoofdlijnen. In het akkoord staan maatregelen om de Nederlandse energievoorziening duurzamer te maken. Nu is nog maar 4 procent van onze energie duurzaam opgewekt (dat wil zeggen dat er jaarlijks gemiddeld 1,5 procent bespaard moet worden op energieverbruik), in 2020 moet dat 14 procent zijn. Verder komt er 400 miljoen beschikbaar voor isolatie van sociale huurwoningen. Een goed gevolg van het energieakkoord is dat er volgens de onderhandelaars levert het energieakkoord 15.000 banen op.

Het Energieakkoord heeft veel belangrijke afspraken. Wij hebben de belangrijkste afspraken voor je op een rijtje gezet. 

Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • Huizenbezitters kunnen uit een speciaal fonds goedkope leningen krijgen voor woningisolatie.
  • Woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang 100 miljoen euro om woningen te isoleren.
  • De vijf vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten, de laatste per 1 juli 2017. In ruil hiervoor wordt daarna de kolenbelasting afgeschaft.
  • Er wordt flink ingezet op windenergie op zee. In 2023 is er 4.450 MW aan wind op zee gerealiseerd.
  • Ook windenergie op land wordt stevig uitgebreid, met 6000 MW in 2020.

Duurzaam Nederland
Op dit moment is 4 procent van de opgewekte energie duurzaam. Uiteindelijk streeft Nederland naar volledige duurzame energievoorziening in 2050, zoals dat ook is afgesproken in internationaal verband. In 2016 worden de afspraken geëvalueerd. Een speciale commissie moet erop toezien dat er druk op de ketel blijft.

Samenvatting Energieakkoord
Op de website van de SER staat een samenvatting van het Energieakkoord, via de (pdf) kun je deze lezen. De tekst is nu definitief, volgende week wordt bekend of alle veertig betrokken partijen akkoord gaan. 

 

 

Bespaar
ca €650 per jaar