woensdag 29 juni 2016

Productie elektriciteit uit steenkool op hoogste niveau sinds 1990

De productie van elektriciteit uit steenkool steeg afgelopen jaar tot het hoogste niveau sinds 1990. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren presenteerde. Voor het vierde jaar op rij nam de elektriciteitsproductie uit steenkool toe. In 2015 zelfs 35 procent meer dan in 2014.

De productie uit steenkool staat momenteel op het hoogste niveau in meer dan 25 jaar. De totale elektriciteitsproductie steeg in 2015 met 7 miljard kWh naar 110 miljard kWh. En dat terwijl het verbruik van elektriciteit in Nederland vrijwel onveranderd bleef. Het verbruik staat op 118 miljard kWh.

Dalende prijzen

De stijging van de productie uit steenkool heeft meerdere oorzaken. Sinds 2013 zijn er drie nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Het kabinet maakte deze keuze zo’n 10 jaar geleden, omdat er destijds zorgen waren of er voldoende stroom zou zijn om de economische groei bij te houden. De crisis was toen nog niet beeld.

Een andere oorzaak van de verhoogde productie uit steenkool is dat de producentenprijzen voor steenkool zijn gedaald. Ten opzichte van 2011 daalden deze in 2015 met 40 procent. Overigens daalde ook ook de prijs van aardgas. Afgelopen jaar lag deze iets meer dan 10 procent lager dan in 2011.

Stijging hernieuwbare elektriciteit

Naast de toename van energie uit fossiele brandstoffen is er ook goed nieuws voor het milieu. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind steeg aanzienlijk. Van 11,7 miljard kWh in 2104 naar 13,7 miljard kWh in 2015. Met name de productie uit wind deed de cijfers stijgen. 

Voor het eerst in 4 jaar tijd nam het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie in Nederland toe. Was dit in 2014 nog 11,3 procent, in 2015 bedroeg het aandeel 12,4 procent.
 

Bron: CBS