woensdag 28 februari 2018

Productie zonne-energie Nederland steeg in 2017 met 40 procent

Afgelopen jaar wekten we in Nederland aanzienlijk meer duurzame energie op dan in 2016. De productie van zonne-energie steeg zelfs met een opvallende 40 procent. De oorzaak? Een enorme toename van het aantal zonnepanelen op de daken van onze woningen en bedrijfspanden. 

Zonne-energie groeit nog altijd explosief. Met maar liefst 40 procent in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is goed duurzaam nieuws. Nog een positief bericht: ook de opwekking van energie door wind ging met 30 procent omhoog. De opwekkende cijfers komen van de Sociaal-Economische Raad (SER), die ieder jaar onderzoek doet naar de bewegingen in duurzame energie-opwekking. 

Meer duurzame energie

Terwijl er in 2016 al zo’n 1.500 gigawattuur aan zonne-energie werd opgewekt, steeg het totaal in 2017 naar 2.100 gigawattuur. Ook windmolens draaiden flink in het afgelopen jaar. Met 10.900 gigawattuur werd er opmerkelijk meer duurzame energie opgewekt dan in 2016. 

De stijging is te verklaren. Want bij de kust van Groningen werd windpark Gemini in gebruik genomen. De energie die het park opwekte werd in 2017 voor het eerst als een volledig jaar meenomen in de berekeningen.

Zonne- en windenergie in opmars

Nederland wordt steeds duurzamer, de cijfers van de SER onderstrepen het. Van de 120.000 gigawattuur die er jaarlijks in ons land wordt opgewekt, was in 2017 iets meer dan 10 procent afkomstig uit zonne- en windenergie. De meest ‘vruchtbare’ maand in 2017 bleek oktober. In de najaarsmaand werd 1.330 gigawattuur aan duurzame energie opgewekt. Interessant detail: op 5 oktober werden er zelfs meer dan 900.000 huishoudens van duurzame stroom voorzien.

Nieuw Energieakkoord

Met de cijfers van SER denken wij meteen aan het Energieakkoord. Daarin staat beschreven dat de Nederlandse energiemix in 2020 voor 14 procent moet bestaan uit hernieuwbare energie. En in 2016 zelfs 16 procent. Volgens Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, komt er in de zomer van 2018 een vernieuwd akkoord dat - waarschijnlijk en noodgedwongen - een stuk ambitieuzer zal zijn.  

“Driekwart van Nederland bestaat uit mensen die best zien dat het redelijk is je verantwoordelijkheid te nemen in zoiets als het klimaat”, zo zegt Wiebes. “Maar weinigen zijn bereid er iets voor in te leveren. We moeten echt naar meer draagvlak toe. We zijn op de goede weg, maar we moeten er met z’n allen flink aan trekken.”