woensdag 28 januari 2015

Ruim 130.000 consumenten ingelogd op website energielabel

Sinds de eerste dagen van januari hebben ruim 130.000 consumenten met hun DigiD ingelogd op de website van het energielabel. Het gaat om unieke bezoekers, en daarmee lijkt de Nederlandse huiseigenaar bijzonder geïnteresseerd te zijn het nieuwe energielabel dat de overheid sinds 1 januari verplicht stelt.

Op dit moment zijn er per post zo’n 1,5 miljoen voorlopige energielabels bezorgd bij huiseigenaren. Dat betekent dat één op de tien ontvangers vrijwel meteen het label omzet naar een definitief label, meer informatie wil of gewoonweg nieuwsgierig is. Al met al een goede ontwikkeling, vooral ook omdat het hiermee het energielabel onderwerp van interesse lijkt te zijn bij de Nederlandse consument.

Voorlopig energielabel omzetten

Dat het label mag rekenen op animo is duidelijk. Bijna 22.000 mensen hebben inmiddels hun voorlopige energielabel omgezet in een definitief label. Sinds de opening van de helpdesk begin januari is er bijna 23.000 keer gebeld en ruim 4.400 keer gemaild. Overigens ontvangen de overige 3,5 miljoen huizenbezitter voor half februari hun voorlopige energielabel. 

Het voorlopige label kan worden omgezet naar een definitief label door op de website van energielabel in te loggen met het DigiD. Daar kunnen actuele gegevens van de woning worden ingevoerd en kan de woningeigenaar aangeven welke maatregelen er inmiddels zijn getroffen om de woning energiezuiniger te maken. 

Een bezoek aan de website is trouwens aan te raden, want het label is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop op verhuur van de woning. Kun je als huiseigenaar op zo’n moment geen correct energielabel overleggen dan telt er een boete van € 405,00.

Nieuw energielabel volgens Europese richtlijnen

Ook de Nederlandse overheid is gebaat bij de introductie van het energielabel. Zij volgt hiermee een Europese richtlijn over energiebesparing. Zonder de invoering en verplichting van het label riskeert Nederland een Europese boete van 90 miljoen euro.

Daarnaast is het label een gevolg van maatregelen uit het energieakkoord dat het kabinet in 2013 sloot met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties. Daarmee is duurzame energievoorziening in Nederland het uiteindelijke doel. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld windmolens op zee en subsidies of fondsen voor energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren en woningbouwcorporaties.

 

Bron: rijksoverheid.nl