donderdag 14 juli 2016

Sluiten kolencentrales zorgt voor 31 procent minder CO2-uitstoot

Als Nederland in 2020 de laatste vijf kolencentrales sluit dan vermindert de uitstoot van CO2 met 31 procent. Dat staat in een rapport waarvoor minister van Economische Zaken Henk Kamp opdracht gaf. Na de zomer zal de minister een besluit nemen over de toekomst van de centrales. 

Meerdere natuur- en milieuorganisaties zetten zich in voor de sluiting van de vijf overgebleven centrales op Nederlandse bodem. Volgens hen is dit nodig om aan het Energieakkoord te kunnen voldoen. In Nederland zal de sluiting leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot, zo’n 31 procent. De nettoreductie komt echter neer op 9 procent, omdat kolencentrales in andere Europese landen dan stroom moeten leveren aan ons land.

Kolencentrales gefaseerd sluiten

Schonere lucht door lagere uitstoot,  tegemoet komen aan het Energieakkoord: het zijn positieve geluiden. De kolensector ziet echter ook een keerzijde. Zij vinden dat een snelle sluiting leidt tot onnodig hoge kosten. Ook het rapport van Kamps leert dat sluiting van de kolencentrales ongeveer 7 miljard euro kost.

De kolencentrales zullen niet allemaal tegelijk sluiten. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. Vermoedelijk zullen als eerste de twee centrales uit de jaren 90 sluiten. Het is wel de bedoeling dat dit op de kortst mogelijke termijn zal gebeuren.  

Gevolgen stroomvoorziening

Kolencentrales staan al langere tijd onder vuur. Er zijn tegenwoordig steeds meer duurzamere manieren om energie op te wekken. Ook om die reden gingen eerder al vijf kolencentrales uit de jaren 80 dicht. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) ziet het liefst alle overgebleven centrale zo snel mogelijk sluiten. 

“De Urgandazaak kan het proces van sluiting versnellen”, vertelt Van Veldhoven. “In 2015 bepaalde de rechter dat we in Nederland snel actie moeten ondernemen om aan de Europese CO2-doelstelling te voldoen. Blijft die uitspraak overeind na het hoger beroep, dan is een snelle sluiting van alle centrales een sterke maatregel om dat te bereiken.”

Overigens is al berekend dat de stroomvoorziening door de sluiting niet in het gevaar zal komen. Wel kan de prijs van elektriciteit in Europa stijgen.
 

Bron: Joop.nl