9,2
2125 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2125 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

'Sluiting kolencentrales levert bijna 5 miljard euro op'

Een besparing van bijna vijf miljoen euro. Dat is de opbrengst wanneer alle kolencentrales in Nederland zouden sluiten. Die conclusie trekt stichting Natuur & Milieu uit een recent onderzoek. De winst zou voor het grootste deel ontstaan door uitblijvende kosten voor schade aan de volksgezondheid en het klimaat.

Milieuorganisatie Natuur & Milieu liet de berekening, een kosten-batenanalyse, uitvoeren door economisch onderzoeksbureau SEO. Daaruit kwam naar voren dat we bij sluiting van alle Nederlandse kolencentrales ruim 4,7 miljard euro zullen besparen op gezondheids- en klimaatschade. Volgens Natuur & Milieu heeft sluiting “uiteindelijk alleen maar voordelen”.

Grote besparing

“De uitkomst van het onderzoek is glashelder: heel Nederland is erbij gebaat als de vijf nog draaiende centrales zo snel mogelijk dicht gaan,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. In totaal zijn er in Nederland tien kolencentrales. Door deze allemaal voor 2020 te sluiten besparen we, volgens de berekeningen, 8 tot 10 miljard euro op gezondheids- en klimaatschade.

Sluiting van de centrales hebben echter ook kosten tot gevolg. De eigenaren van de centrales zullen verlies lijden. Ook zal er een lichte stijging van de energieprijs zijn. Verrekening van al deze bedragen laten onderaan de streep een fikse winst zien: maar liefst 3,6 tot 4,7 miljard euro.

Gezondheidskosten en klimaatschade

Kolenstroom is de meest vervuilende vorm van energie die in Nederland wordt opgewekt. Volgens Natuur & Milieu zijn de nog vijf werkende centrales samen goed voor elf procent van onze nationale CO2-uitstoot. “Dergelijke uitstoot bevat een grote hoeveelheid fijnstof, kwik en NOx. Dit zorgt voor luchtvervuiling en gezondheidsproblemen als luchtwegaandoeningen. Het is hoog tijd om in te grijpen”, aldus Natuur & Milieu.

Energieakkoord

Sluiten ja of nee is overigens geen vrijblijvende vraag. In het Energieakkoord uit 2013 hebben we afgesproken dat in elk geval de vijf oudste kolencentrales voor 2017 dichtgaan. Het kabinet beslist in het najaar over de sluiting van nog eens twee centrales. Dat zou betekenen dat alleen de allernieuwste kolencentrales – twee op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven en een in de Groningse Eemshaven – overblijven.

‘Dat is een mooie eerste stap, maar Nederland profiteert pas echt als alle vijf de centrales worden gesloten’, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd energie bij Natuur & Milieu. ‘Daarmee komen ook onze klimaatdoelstellingen in een klap binnen handbereik.’

Bron: natuurenmilieu.nl

Bespaar
ca €650 per jaar