woensdag 19 december 2018

Tarieven transport gas en elektriciteit stijgen 1,5 euro

Het transport van gas en elektriciteit wordt een beetje duurder in 2019. Gemiddeld stijgt de prijs in totaal met anderhalve euro per huishouden. Dit is het gevolg van tariefbesluiten van de ACM. Deze besluiten gelden voor regionale en landelijke netbeheerders.

Vanaf 2019 stijgen de tarieven voor energietransport met anderhalve euro per jaar. De prijsverhoging wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en gelden voor regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT. De aangekondigde stijging is minder dan de huidige inflatie.

Tarieven niet hoger dan nodig

Sinds jaar en dag ondersteunt de ACM een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. De organisatie heeft een regulerende functie in de monopolie-rol die netbeheerders hebben in het transport van energie. 

De ACM waakt ervoor dat de tarieven voor aansluitingen en transport niet hoger zijn dan nodig. Tegelijk wordt erop gelet dat tarieven voldoende hoog zijn zodat netbeheerders kunnen investeren in onderhoud van het netwerk, in vernieuwing én in verduurzaming.  

Lagere energieprijzen

Gemiddeld zijn de aansluit- en transporttarieven goed voor zo’n twintig procent van de energierekening van de consument. Jaarlijks komen de kosten voor dit deel van de rekening op, eveneens gemiddeld, ongeveer 300 euro. De hoogte en stijging van de tarieven zijn helder te verklaren. 

Naast het vaste en onmisbare onderhoud, moet TenneT omvangrijke investeringen doen aan het hoogspanningsnetwerk om de Nederlandse en Europese elektriciteitsmarkt met elkaar te integreren. Zo investeert de landelijke netbeheer momenteel in een rechtstreekse elektriciteitsverbinding met Denemarken, de zogeheten Cobra-kabel. De integratie met de Europese elektriciteitsmarkt zal uiteindelijk lagere energieprijzen en een duurzamere energievoorziening opleveren.