donderdag 18 mei 2017

Toename CO2-uitstoot in de eerste maanden van 2017

In het eerste kwartaal van dit jaar is de CO2-uitstoot in Nederland toegenomen. Het lag 1,9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). De oorzaak van de toename heeft grotendeels te maken met de gunstige economische ontwikkelingen.

De cijfers werden deze week bekendgemaakt door het CBS. De toename van de CO2-uitstoot komt onder andere door de verhoogde productie van elektriciteitsbedrijven. Ook is de transportsector meer in beweging dan afgelopen jaar. Vanuit economische oogpunt zijn dat positieve berichten.

Energiebedrijven koplopers

De stijging van CO2-uitstoot komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven meer elektriciteit produceerden dan in 2015. Hierbij werd zowel meer steenkool als aardgas gebruikt. Het grootste deel van de extra geproduceerde energie werd verkocht aan het buitenland. 

Overigens zijn het niet alleen energiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verhoogde CO2-uitstoot. Ook waterbedrijven en afvalbeheer hadden hierin een flink aandeel. Samen zijn de bedrijven goed voor een forse 28 procent van de totale CO2-uitstoot.

Meer transport, meer uitstoot

Ook de transportsector deed een flinke duit in het zakje. De CO2-emissies van deze sector stegen in de eerste drie maanden van 2017 met bijna 5 procent. Daarmee zijn de transporteurs goed voor zo’n 12 procent van de totale uitstoot. De luchtvaart is koploper binnen de sector. De uitstoot nam met bijna 8 procent toe. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in de groei van het aantal vliegbewegingen, oftewel meer vluchten.

CO2-uitstoot huishoudens juist lager 

De Nederlandse huishoudens - samen goed voor 21 procent van de totale CO2-uitstoot - deden het anders dan de zakelijke energiegebruiker. In het afgelopen kwartaal zorgden de huishoudens voor minder CO2-uitstoot: ruim 1 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2015. Er werd met name minder gas verstookt.