vrijdag 8 september 2017

Uitstoot broeikassen licht gestegen in 2016

De uitstoot van broeikasgassen blijkt in het afgelopen jaar 1 procent hoger te liggen dan in 2015. Een stijging dus, aldus nieuwe cijfers uit de emissieregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). De oorzaken van de stijging zijn volgens het CBS duidelijk zichtbaar.

In het afgelopen jaar kwam het totaal aan uitgestoten broeikasgassen op 197 miljard kg CO2-equivalenten. Dat is 1 procent hoger dan in 2015, maar 11 procent lager dan in 1990. In een kwart eeuw is de uitstoot van schadelijke stoffen dus aanzienlijk gedaald. In 2020 dient de uitstoot echter 25 procent lager te zijn dan in 1990, dus er is werk aan de winkel. 

Oorzaken stijging uitstoot

De stijging van de uitstoot van de schadelijke gassen komt uit meerdere bronnen. Zo stootte de chemische industrie meer uit, dit kwam door toegenomen bedrijvigheid. Ook werd er voor de verwarming van woningen en kantoren meer aardgas gebruikt. Elektriciteitscentrales daarentegen hadden het afgelopen jaar een lagere netto uitstoot dan in 2015. 

Minder steenkool

Naast de toegenomen uitstoot van broeikasgassen is er ook een daling zichtbaar: het aandeel steenkool dat vorig jaar werd gebruikt voor het produceren van steenkool daalde naar 32 procent.  Opmerkelijk, want tussen 2011 en 2015 steeg het verbruik van 18 naar 36 procent. 

Het aandeel aardgas nam ook weer toe in 2016, naar 46 procvent. En dat terwijl het percentage tussen 2011 en 2015 juist daalde van 60 naar 43 procent. Volgens het CBS komt dit door de sluiting van drie oude kolencentrales in 2016. Op hetzelfde moment gebruikten aardgascentrales juist meer energie.