woensdag 15 april 2015

Wind belangrijkste bron voor duurzame elektriciteit

Wind was in 2014 de belangrijkste energiebron voor duurzame elektriciteit in Nederland. Tot nu toe was energie uit biomassa de meest gebruikte schone energievorm in ons land. Vorig jaar is daarin verandering gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is voor het eerst dat wind de grootste duurzame bron van energie is. Voorheen was energie uit biomassa de meest gebruikte schone energievorm in Nederland. Zo’n tien procent van de totale elektriciteitsproductie in 2014 is duurzaam opgewekt. De totale productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,7 miljard kWh in 2014, net iets minder dan in het voorgaande jaar.

Windenergie neemt vlucht

De productie van energie uit wind nam toe, doordat de capaciteit van Nederlandse windmolens vorig jaar met ongeveer 150 megawatt steeg en er bovendien enkele kleinere en middelgrote windparken in gebruik werden genomen. Dit leverde in totaal 8 procent meer elektriciteit op.

De toename van windenergie zet zich al door sinds 2013. Toen zette de sterk zichtbare groei van de productie van windenergie voor het eerst stevig in. Tegelijk met het succes van windenergie de daalde de elektriciteitsproductie uit biomassa. Met een daling van 16 procent is de afname aanzienlijk te noemen.

Duurzame energie wint

De windenergie moet echter wel harder groeien om het streven van de overheid waar te maken van zesduizend megawatt op land in 2020 - we zitten nu op een kleine drieduizend megawatt - en 4,5 duizend megawatt op zee in 2023. 

Overigens is de inhaalslag die nieuwe, duurzame energie maakt ten opzicht van energiewinning uit fossiele brandstoffen wereldwijd zichtbaar. Er wordt momenteel meer hernieuwbare energie toegevoegd dan kolen, gas en olie bij elkaar. Op de jaarlijkse top van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in New York bleek dat de transitie van fossiel naar nieuwe energiebronnen steeds sneller gaat, waardoor in 2030 naar schatting vier keer zoveel hernieuwbare energiecapaciteit zal worden toegevoegd.

Bron: CBS