maandag 29 februari 2016

Wind steeds belangrijker voor productie duurzame energie

Windenergie groeit als nooit tevoren. De afgelopen jaren nam het opwekken van elektriciteit met windmolens al flink toe, maar 2015 was een topjaar: een toename van 20 procent ten opzichte van 2014. En dat is een record, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag de cijfers bekendmaakte. 

Met de groei van 20 procent wordt nu meer dan de helft van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie in Nederland opgewekt door windmolens. Tot 2014 kwam meer dan de helft van onze duurzame energie uit biomassa. Voor het eerst neemt windenergie nu de overhand.

Hernieuwbare bronnen

Van het totale verbruik van elektriciteit in Nederland werd in 2015 zo’n 11 procent geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dat komt neer op 13 miljard kilowattuur aan groene stroom. 7 miljard kWh daarvan werd opgewekt door windmolens. Het zijn vooral de molens op zee die het grootste deel van de capaciteit voor hun rekening nemen, maar ook op land nam de hoeveelheid opgewekte energie flink toe.

Meer molens, meer groene stroom

De toename in met wind opgewekte energie komt vooral doordat er in zowel op zee als op land zoveel windmolens zijn bijgekomen. De totale capaciteit nam van begin 2015 toe van 2844 megawatt tot 3379 megawatt aan het eind van het jaar. Daarmee kunnen 2,4 miljoen huishoudens volledig draaien op duurzame energie.

Ook de komende jaren zal de capaciteit verder toenemen. De Nederlandse overheid wil in 2020 ongeveer 4 miljoen huishoudens kunnen voorzien van duurzame stroom. Daarvoor stuurt zij aan op een verdere groei van het vermogen van 6000 megawatt in dat jaar. 

Bron: cbs.nl