9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Windenergie belangrijkste bron hernieuwbare stroom

Voor het eerst was windenergie in 2014 de belangrijkste bron van hernieuwbare elektriciteit. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het CBS deze week presenteerde. Ook zonne-energie trekt sterk aan, maar de totale hoeveelheid groen opgewekte stroom blijft steken op 10 procent. 

Hoewel het doel - volgens het Energieakkoord - hoger ligt dan 10 procent, zijn de uitkomsten hoopgevend. Niet eerder was wind de voornaamste leverancier van hernieuwbare elektriciteit en dat is een mooie ontwikkeling, aldus het CBS. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 ongeveer 8 procent hoger dan in 2013.

Duurzame energie

In 2014 kwam er 150 megawatt aan windmolencapaciteit bij door de opening van een aantal windmolenparken. Het grootste deel van die nieuwe capaciteit komt uit windmolens op land. De windmolens die momenteel op Nederlandse bodem staan genereren samen zo’n 2,85 gigawatt aan elektriciteit. Dat is bijna 5 procent van de totale hoeveelheid energie die in 2014 in ons land werd opgewekt.

Naast windenergie is ook het gebruik van zonne-energie gestegen, samen met groene energie gewonnen uit water. Afgelopen jaar werd eveneens voor het eerst de grens van 1 gigawatt elektriciteit uit geïnstalleerde zonnepanelen gewonnen. Ook dat is een (voorlopig) record. 

Windparken op zee en land

Ondanks het groeiende gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen als wind en zon blijft de totale hoeveelheid gegenereerde energie steken op die 10 procent. Nog altijd is het overgrote deel afkomstig van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kolen en kernenergie.

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2020 minimaal 6.000 megawatt te produceren uit windmolens die op land zijn geïnstalleerd. In 2023 ligt het streven op 4.500 megawatt uit windparken op zee. De overheid onderzoekt momenteel in welke gebieden op zee aanvullende windparken geplaatst kunnen en mogen worden.

 

Bron: CBS

 

 

 

 

 

Bespaar
ca €650 per jaar