woensdag 28 september 2016

Windenergie in Nederland groeit met 30 procent

Energie uit wind blijft toenemen in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Afgelopen jaar werd ruim 30 procent meer windenergie opgewekt dan in het voorgaande jaar. Dit is vooral te danken aan de toename van het aantal windmolens en aan de hoogte ervan. Meer meters, meer elektriciteit, zo blijkt

Nederlandse windmolens draaien volop en in grote getale. In 2015 stonden er 139 windmolens op zee en op land meer dan 2000 windturbines. De molens worden steeds hoger en efficiënter, waardoor de opbrengst ook toeneemt. Inmiddels draaien de windmolens een hoeveelheid elektriciteit bij elkaar voldoende om 2,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Hogere windmolens, meer energie

Hogere windmolens vangen meer wind. Dat principe is goed duidelijk bij de ontwerpers van de molens. Waren de windmolens in 2002 gemiddeld een ashoogte - waar de wieken draaien - van 51 meter, in 2008 was dit al 70 meter. Vanaf 2011 bouwen we windmolens met een ashoogte van meer dan 95 meter. Omdat de windsterkte gelijk met de hoogte toeneemt, is de energie-opbrengst meegestegen.

Energie uit verschillende bronnen

Alle windturbines op land en zee zijn samen goed voor 3,4 gigawatt aan stroom. Dat komt neer op 6 procent van de totale hoeveelheid in Nederland opgewekte energie. In 2002 was de totale hoeveelheid door wind opgewekte elektriciteit naar 0,7 gigawatt.

Nog altijd wordt 75 procent van de in Nederland verbruikte elektriciteit wordt opgewekt met het stoken van aardgas en kolen. De overheid heeft het doel gesteld om in 2020 ten minste 14 procent van alle energie te genereren door middel van duurzame energie.

Voordelen windenergie 

Dat windenergie duurzaam is, is geen nieuws. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van deze schone vorm van energie opwekken? Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2. Deze ligt zo’n 50 keer lager dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen, zoals kolen. 

Ook de levensduur van een windmolen is een duurzaam aspect: er wordt 80 maal zoveel energie geproduceerd als dat er nodig is om één windmolen te bouwen. Last but not least: wind is een oneindige energiebron. Zéker in Nederland, met onze ideale ligging aan zee, zijn we ruim voorzien in de duurzame geschenk van Moeder Natuur.
 

Bron: CBS